ELQXBE Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning eller i rör, för digital telekommunikation och fast telefoni.

====

Alternativ beteckning

SE-N00EZ1-U

====

Standard

SS 424 16 92 Konstruktionsstandard
CENELEC HD 604 Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper

====

CPR klass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

ELQXB Pure, ELQXBE Pure

====

Konstruktion

Ledare:
Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PE
Partmärkning:
Färger
Mantel:
Halogenfri polymer, vit

====

Elektriska data vid +20 ºC

0,5 mm
Resistans per ledare (max)
95,9 Ω/km
Resistansobalans, max
2%
Isolationsresistans (min)
5000 MΩkm
Kapacitans ledare-ledare, max
46 nF/km
Kapacitansobalans, max
150 pF/500 m
Dämpning, max, vid 800 Hz
1,15 dB/km
Dämpning, max, vid 1 MHz
16 dB/km

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
1x4x0,5
Vit
3,4
15
100
Coil
4827112
1x4x0,5
Vit
3,4
17
100
P215
4827113
1x4x0,5
Vit
3,4
15
500
P280
4827115
4x2x0,5
Vit
6,2
42
100
P215
4827123
4x2x0,5
Vit
6,2
36
500
P215
4827125
6x2x0,5
Vit
6,8
47
500
B04
4827135
10x2x0,5
Vit
8,9
76
500
K6
4827145

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Färgschema för tvinngrupper

Tvinngrupps-
nummer
Part a
Part b
Part c
Part d
1
vit
blå
turkos
violett
2
vit
orange
3
vit
grön
4
vit
brun
5
vit
grå
6
röd
blå
7
röd
orange
8
röd
grön
9
röd
brun
10
röd
grå

====

För 1x4x0,5 bildar diagonalt liggande parter par, a-b och c-d

====

Färgschema för kardeler

10 pars kardelnummer
Identifieringsfärg band
1
blå
2
orange
3
grön
4
brun
5
grå
6
röd-blå
7
röd-orange
8
röd-grön
9
röd-brun
10
röd-grå