ELQXBE 100 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning eller i rör, för digital telekommunikation och fast telefoni.

====

Alternativ beteckning

SE-N00EZ1-U

====

Standard

SS 424 16 92
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

ELQXB, ELQXBE

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad koppar
Isolering:
PE
Partmärkning:
Färger
Mantel:
Halogenfri polymer, vit

====

Elektriska data vid +20 ºC

0,5 mm
Resistans per ledare (max)
95,9 W/km
Resistansobalans, max
2%
Isolationsresistans (min)
5000 MWkm
Kapacitans ledare-ledare, max
46 nF/km
Kapacitansobalans, max
150 pF/500 m
Dämpning, max, vid 800 Hz
1,15 dB/km
Dämpning, max, vid 1 MHz
16 dB/km

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
1x4x0,5
Vit
3,9
17
100
Ring
4800412
1x4x0,5
Vit
3,9
17
100
P215
4800413
1x4x0,5
Vit
3,9
17
500
P280
4800415
4x2x0,5
Vit
6,2
36
100
P215
4800423
4x2x0,5
Vit
6,2
36
500
P41
4800425
6x2x0,5
Vit
6,7
57
500
S4,5
4800435
10x2x0,5
Vit
8,9
76
500
K06
4800445
20x2x0,5
Vit
13,3
147
500
K07
4800455
30x2x0,5
Vit
15,3
209
500
K08
4800465
50x2x0,5
Vit
17,6
330
500
K09
4800475
100x2x0,5
Vit
24,8
614
500
K11
4800485

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Färgschema för tvinngrupper

Tvinngrupps-
nummer
Part a
Part b
Part c
Part d
1
vit
blå
turkos
violett
2
vit
orange
3
vit
grön
4
vit
brun
5
vit
grå
6
röd
blå
7
röd
orange
8
röd
grön
9
röd
brun
10
röd
grå

====

För 1x4x0,5 bildar diagonalt liggande parter par, a-b och c-d

====

Färgschema för kardeler

10 pars kardelnummer
Identifieringsfärg band
1
blå
2
orange
3
grön
4
brun
5
grå
6
röd-blå
7
röd-orange
8
röd-grön
9
röd-brun
10
röd-grå