ELQXB Pure 100 V

Användning

Halogenfri, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Fast förläggning eller i rör, för privata kommunikationsnät inomhus.

====

Alternativ beteckning

SE-N00EZ1-U

====

Standard

SS 424 16 08 Konstruktionsstandard
CENELEC HD 604 Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR klass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

ELQXB Pure, ELQXBE Pure

====

Konstruktion

Ledare:
Solid glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PE
Partmärkning:
Färger
Mantel:
Halogenfri polymer, vit

====

Elektriska data vid +20 ºC

0,5 mm
Resistans per ledare(max)
97,5Ω/km
Resistansobalans, max
2%
Isolationsresistans (min)
5000MΩkm
Kapacitans ledare-ledare, max
59 nF/km
Kapacitansobalans ≤ 6x2x0,5, max
400 pF/500 m
Kapacitansobalans ≥ 10x2x0,5, max
150 pF/500 m
Dämpning, max, vid 800 Hz
1,4 dB/km
Dämpning, max, vid 1 MHz
21 dB/km

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
1x4x0,5
Vit
3,4
15
100
Coil
4827012
1x4x0,5
Vit
3,4
17
100
P2015
4827013
1x4x0,5
Vit
3,4
15
500
P280
4827015
2x2x0,5
Vit
4,3
20
100
P215
4827002
2x2x0,5
Vit
4,3
17
500
P40/17
4827005
4x2x0,5
Vit
5,4
31
100
Coil
4827022
4x2x0,5
Vit
5,4
36
100
P215
4827023
4x2x0,5
Vit
5,4
31
500
P40/23
4827025
6x2x0,5
Vit
5,9
41
100
P2015 4827033
6x2x0,5
Vit
5,9
41
500
B04
4827035
10x2x0,5
Vit
7,7
66
100
Coil
4827042
10x2x0,5
Vit
7,7
66
100
B04
4827043
10x2x0,5
Vit
7,7
66
500
K6
4827045

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Färgschema för tvinngrupper

Tvinngrupps-
nummer
Part a
Part b
Part c
Part d
1
vit
blå
turkos
violett
2
vit
orange
3
vit
grön
4
vit
brun
5
vit
grå
6
röd
blå
7
röd
orange
8
röd
grön
9
röd
brun
10
röd
grå

====

För 1x4x0,5 bildar diagonalt liggande parter par, a-b och c-d

====

Färgschema för kardeler

10 pars kardelnummer
Identifieringsfärg band
1
blå
2
orange
3
grön
4
brun
5
grå
6
vit
7
röd
8
svart
9
gul
10
violett

====