ELQRB Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. I telesignalanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Röd kabel är avsedd som sektionsledning i brandlarmsanläggningar.

====

Alternativ beteckning

SE-N00Z1Z1-U

====

Standard

SS 424 16 11
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

ELQRB

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad koppar
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
Färger
Mantel:
Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel 7-48-ledare:
ELQRB 12×1,0 MM  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

0,6 mm
1,0 mm
Resistans per ledare (max)
62,9 W/km
23,2 W/km
Isolationsresistans (min)
500 MWkm
500 MWkm
Kapacitans mellan närliggande parter vid 1 kHz
80 nF/km
100 nF/km
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
680mH/km
600mH/km

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2×0,6 Vit 2,9×4,2 19 500 K04 4831705
2×1,0 Vit 3,2×4,9 31 2000 K06 4831718
2×1,0 Vit 3,2×4,9 31 500 K04 4831715
3×1,0 Vit 5,1 41 500 K04 4831725
4×1,0 Vit 5,6 52 500 K04 4831735
4×1,0 Vit 5,6 52 2000 K06 4831738
7×1,0 Vit 6,8 83 500 K06 4831745
7×1,0 Vit 6,8 83 2000 K07 4831748
12×1,0 Vit 8,6 130 500 K06 4831755
12×1,0 Vit 8,6 130 1000 K06 4831756
19×1,0 Vit 10,3 200 500 K06 4831765
27×1,0 Vit 12,6 288 500 K07 4831775
37×1,0 Vit 14,0 380 500 K07 4831785
2×0,6 Röd 2,9×4,2 19 500 K04 4831795
2×1,0 Röd 3,2×4,9 30 500 K04 4831805
4×1,0 Röd 5,6 52 500 K04 4831815

====

Nominella värden om inget annat anges.