ELEQB Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inomhus för ljuddistribution, t ex högtalare.

====

Standard

SS 424 16 63
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

ELEQB

===

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad förtent koppar
Isolering:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
Färger
Biledare:
Entrådig förtent koppar
Skärm:
Aluminium/plastlaminat
Mantel:
Halogenfri polymer, ljusgrå
Märkexempel 4-6 par:
ELEQB 4x2x0,8 MM  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans, per ledare (max)
37,5W/km
Isolationsresistans (min)
500 MWkm
Parkapacitans vid 800 Hz
140 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 800 Hz
250 nF/km

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm

Yttermantel – färg

Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2×0,8 Ljusgrå 4,3 28 500 Bobbin 4827505
2×0,8 Ljusgrå 4,3 28 2000 K06 4827508
3×0,8 Ljusgrå 4,5 34 500 Bobbin 4827515
3×0,8 Ljusgrå 4,5 34 1000 Bobbin 4827516
2x2x0,8 Ljusgrå 7,0 55 500 K06 4827525
4x2x0,8 Ljusgrå 8,3 89 500 K06 4827535
4x2x0,8 Ljusgrå 8,3 89 1000 K06 4827536
6x2x0,8 Ljusgrå 10,1 133 500 K06 4827545

====

Nominella värden om inget annat anges.