ELEQB Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inomhus för ljuddistribution, t ex högtalare.

====

Standard

SS 424 16 63: Konstruktionsstandard
CENELEC HD 604: Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet
SS-EN 50575: Brandegenskaper*
* Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper –
Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav
på egenskaper vid brand föreligger.

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC,
under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

ELEQB Pure

===

CPR-klass

Dca-s2d2a2

====

Konstruktion

Kabelform:
Rund
Ledare:
Solid, glödgad och förtent koppar
Isolation:
Halogenfri polymer
Partmärkning:
Färger
Skärm:
Aluminium/plastlaminat med solid biledare av förtent koppar
Yttermantel:
Halogenfri polymer, ljusgrå
Märkexempel:
ELEQB PURE D – s2d2a2 4x2x0,8 MM DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans, per ledare (max.)
37,5 Ω/km
Isolationsresistans (min.)
500 MΩkm
Parkapacitans vid 800 Hz
140 nF/km
Kapacitans, part-skärm vid 800 Hz
250 nF/km

====

Egenskaper

Antal ledare
och dimension
(mm)

Mantel-
färg

Ytter-
diameter
(mm)
Kabelvikt
(kg/km)
Standard
lev.längd
(m)
Leverans-
form
E-nr
2×0,8 Ljusgrå 4,3 28 500 Bobbin 4827505
2×0,8 Ljusgrå 4,3 28 2000 K06 4827508
2×0,8 Ljusgrå 4,3 28 200 Buddy 4827509
3×0,8 Ljusgrå 4,5 34 500 Bobbin 4827515
3×0,8 Ljusgrå 4,5 34 1000 Bobbin 4827516
2x2x0,8 Ljusgrå 7,0 55 500 K06 4827525
2x2x0,8 Ljusgrå 7,0 55 100 Buddy 4827529
4x2x0,8 Ljusgrå 8,3 89 500 K06 4827535
4x2x0,8 Ljusgrå 8,3 89 1000 K06 4827536
4x2x0,8 Ljusgrå 8,3 89 50 Buddy 4827539
6x2x0,8 Ljusgrå 10,1 133 500 K06 4827545

Nominella värden om inget annat anges.

====