ELAQBY-S Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad signalkabel avsedd för fast installation inomhus. Kabeln används för signalöverföring i data- och teleanläggningar, där den röda varianten är avsedd för matarledning i brandlarmsanläggningar. Vid händelse av brand är rökutvecklingen liten och genomsynlig, vilket underlättar utrymning, och ej skadlig för elektronisk utrustning. För utomhus- och markförläggning rekommenderas ELAQBY.

Standard

SS 424 16 51: Konstruktionsstandard
CENELEC HD 604: Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet
SS-EN 50575: Brandegenskaper*
* Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper –
Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav
på egenskaper vid brand föreligger.

====

CPR-klass

Dca-s2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur viförläggning -20 ºC,
under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

ELAQBY-S Pure

====

Konstruktion

Kabelform:
Rund
Ledare:
Solid, glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolation:
PE
Tvinnade parter:
Parslagna
Partmärkning:
Färger
Band:
Plastband
Skärm:
Aluminium/polyesterlaminat med biledare av förtent koppar
Yttermantel:
Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel:
ELAQBY-S PURE D – s2d2a2 10x2x0,6 MM DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans per ledare (max.)
66,6 Ω/km
Isolationsresistans (min.)
5000 MΩkm
Kapacitans vid 1 kHz
55 nF/km
Kapacitansobalans
100 pF/500 m
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
620 μH/km
Dämpning vid 1 kHz
1,2 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
600 Ω

====

Egenskaper

Antal ledare
och dimension
(mm)
Mantel-
färg
Ytter-
diameter
(mm)
Vikt
(approx.)
(kg/km)
Standard
lev.längd
(m)
Leverans-
form
E-nr
2x2x0,6 Vit 6,2 45 100 Bobbin 4827302
2x2x0,6 Vit 6,2 45 500 Bobbin 4827305
2x2x0,6 Vit 6,2 45 1000 K06 4827306
5x2x0,6 Vit 8,2 90 100 Bobbin 4827312
5x2x0,6 Vit 8,2 90 500 K06 4827315
5x2x0,6 Vit 8,2 90 2000 K08 4827318
10x2x0,6 Vit 10,2 137 100 Bobbin 4827323
10x2x0,6 Vit 10,2 137 500 K06 4827325
5x2x0,6 Röd 8,2 90 500 K06 4827335
5x2x0,6 Röd 8,2 90 1000 K06 4827336

Nominella värden om inget annat anges.

====