ELAQBY-S Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. I första hand för fast förläggning inomhus, har en flexiblare skärm än ELAQBY. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. Behövs kabel för markförläggning, välj ELAQBY.

====

Standard

SS 424 16 51
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

ELAQBY

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad koppar
Isolering:
PE
Partmärkning:
Färger
Gemensamt partskydd:
Plastband
Skärm:
Biledare och aluminium/polyesterlaminat
Mantel:
Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel:
ELAQBY-S 10x2x0,6 MM  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans per ledare (max)
66,6 W/km
Isolationsresistans (min)
5000 MWkm
Kapacitans vid 1 kHz
55 nF/km
Kapacitansobalans
100 pF/500 m
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
620mH/km
Dämpning vid 1 kHz
1,2 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
600 W

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
2x2x0,6 Vit 6,2 45 500 Bobbin 4827305
2x2x0,6 Vit 6,2 45 1000 K06 4827306
5x2x0,6 Vit 8,2 90 500 K06 4827315
5x2x0,6 Vit 8,2 90 2000 K08 4827318
10x2x0,6 Vit 10,2 137 100 Bobbin 4827323
10x2x0,6 Vit 10,2 137 500 K06 4827325
5x2x0,6 Röd 8,2 90 500 K06 4827335
5x2x0,6 Röd 8,2 90 1000 K06 4827336

====

Nominella värden om inget annat anges.