ELAQBY Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina, samt i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. För ren inomhus användning finns även ELAQBY-S (2-10 par).

====

Standard

SS 424 16 51
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

ELAQBY

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad koppar
Isolering:
PE
Partmärkning:
Färger
Gemensamt partskydd:
Plastband
Skärm:
Biledare och aluminiumband med vidhäftande mantel
Mantel:
Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel:
ELAQBY 20x2x0,6 MM  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans per ledare (max)
66,6 W/km
Isolationsresistans (min)
5000 MWkm
Kapacitans vid 1 kHz
55 nF/km
Kapacitansobalans
100 pF/500 m
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
620mH/km
Dämpning vid 1 kHz
1,2 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
600 W

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
5x2x0,6 Vit 9,1 110 500 K06 4827205
10x2x0,6 Vit 11,1 160 500 K06 4827225
10x2x0,6 Vit 11,1 160 1000 K08 4827226
20x2x0,6 Vit 15,1 260 500 K08 4827235
20x2x0,6 Vit 15,1 260 1000 K09 4827236
30x2x0,6 Vit 16,8 345 500 K08 4827245
50x2x0,6 Vit 18,9 500 500 K09 4827255
100x2x0,6 Vit 25,7 875 500 K11 4827265
5x2x0,6 Röd 9,1 110 500 K06 4827215
5x2x0,6 Röd 9,1 100 1000 K08 4827216
10x2x0,6 Röd 11,1 160 500 K06 4827275
10x2x0,6 Röd 11,1 160 1000 K08 4827276
20x2x0,6 Röd 15,1 260 500 K11 4827285

====

Nominella värden om inget annat anges.