ELAQBY Pure 100 V

Användning

Halogenfri och flamskyddad signalkabel avsedd för fast installation inom- eller utomhus, på bärlina eller markförläggning om skyddad mot mekanisk åverkan. Kabeln används för signalöverföring i data- och teleanläggningar, där den röda varianten är avsedd för matarledning i brandlarmsanläggningar. Vid händelse av brand är rökutvecklingen liten och genomsynlig, vilket underlättar utrymning, och ej skadlig för elektronisk utrustning. För ren inomhusanvändning rekommenderas ELAQBY-S.

====

Standard

SS 424 16 51: Konstruktionsstandard
CENELEC HD 604: Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet
SS-EN 50575: Brandegenskaper*
* Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper –
Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav
på egenskaper vid brand föreligger.

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max .ledartemp: 70 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC,
under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

ELAQBY

====

CPR klass

Dca-s2d2a2

 

====

Konstruktion

Kabelform:
Rund
Ledare:
Solid och glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolation:
PE
Tvinnande parter:
Parslagna
Partmärkning:
Färger
Band:
Plastband
Skärm:
Aluminium/polyesterlaminat vidhäftande mot mantel, med biledare av förtent koppar
Yttermantel:
Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel:
ELAQBY PURE D s2d2a2 20x2x0,6 MM  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans per ledare (max.)
66,6 Ω/km
Isolationsresistans (min.)
5000 MΩkm
Kapacitans vid 1 kHz
55 nF/km
Kapacitansobalans
100 pF/500 m
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
620 μH/km
Dämpning vid 1 kHz
1,2 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
600 Ω

====

Egenskaper

Antal ledare
och dimension
(mm)
Mantel-
färg
Ytter-
diameter
(mm)
Kabelvikt
(kg/km)
Standard
lev.längd
(m)
Leverans-
form
E-nr
5x2x0,6 Vit 9,1 110 100 Bobbin 4827203
5x2x0,6 Vit 9,1 110 500 K06 4827205
5x2x0,6 Vit 9,1 110 Buddy 4827209
10x2x0,6 Vit 11,1 160 100 Bobbin 4827222
10x2x0,6 Vit 11,1 160 500 K06 4827225
10x2x0,6 Vit 11,1 160 1000 K08 4827226
20x2x0,6 Vit 15,1 260 500 K08 4827235
20x2x0,6 Vit 15,1 260 1000 K09 4827236
30x2x0,6 Vit 16,8 345 500 K08 4827245
50x2x0,6 Vit 18,9 500 500 K09 4827255
100x2x0,6 Vit 25,7 875 500 K11 4827265
5x2x0,6 Röd 9,1 110 500 K06 4827215
5x2x0,6 Röd 9,1 100 1000 K08 4827216
10x2x0,6 Röd 11,1 160 100 Bobbin 4827272
10x2x0,6 Röd 11,1 160 500 K06 4827275
10x2x0,6 Röd 11,1 160 1000 K08 4827276
20x2x0,6 Röd 15,1 260 500 K11 4827285

Nominella värden om inget annat anges.

====