ELAQBY 100 V – UTGÅTT

Användning

Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina, samt i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. För ren inomhus användning finns även ELAQBY-S (2-10 par).

====

Standard

SS 424 16 51
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

ELAQBY

====

Konstruktion

Ledare:
Solid och glödgad koppar
Isolering:
PE
Partmärkning:
Färger
Gemensamt partskydd:
Plastband
Skärm:
Biledare och aluminiumband med vidhäftande mantel
Mantel:
Halogenfri polymer, vit eller röd
Märkexempel:
ELAQBY 20x2x0,6 MM  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Elektriska data vid +20 ºC

Resistans per ledare (max)
66,6 W/km
Isolationsresistans (min)
5000 MWkm
Kapacitans vid 1 kHz
55 nF/km
Kapacitansobalans
100 pF/500 m
Induktans mellan närliggande parter vid 1 kHz
620mH/km
Dämpning vid 1 kHz
1,2 dB/km
Karakteristisk impedans vid 1 kHz
600 W

====

Artikel data

Ledarantal
x dimension
mm
Mantel-
färg
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
5x2x0,6
Vit
8,3
75
500
K06
4800505
10x2x0,6
Vit
10,7
137
500
K06
4801325
10x2x0,6
Vit
10,7
137
1000
K07
4801326
20x2x0,6
Vit
14,3
234
500
K07
4801335
20x2x0,6
Vit
14,3
234
1000
K09
4801336
30x2x0,6
Vit
16,4
317
500
K07
4801345
50x2x0,6
Vit
19,4
484
500
K09
4801355
100x2x0,6
Vit
26,2
865
500
K11
4801365
5x2x0,6
Röd
8,3
75
500
K06
4800605
5x2x0,6
Röd
8,3
75
1000
K06
4800606
10x2x0,6
Röd
10,7
137
500
K06
4801425
10x2x0,6
Röd
10,7
137
1000
K09
4801426
20x2x0,6
Röd
14,3
234
500
K07
4801435

====

Nominella värden om inget annat anges.