EKRK 300/500 V – UTGÅTT

Användning

Öppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar.

====

Alternativ beteckning

SE-N05VA5V-U

====

Standard

SS 424 02 19-2

====

Brandspridningsklass

F2 enligt SS 424 14 75
samt IEC 60332-1
och SS-EN 50265

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 70 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -10 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

EKRK

====

Min böjradie vid förläggning

12 x D
(6 x D vid slutmontering)

====

Konstruktion

Ledare:
Entrådig glödgad koppar enl. IEC 60228 klass 1
Isolering:
PVC
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
4-led: grön/gul, blå, brun, svart
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Fyllnad:
PVC
Skärm:
Aluminium med vidhäftande PVC
Mantel:
PVC, vit

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3G1,5
8,3
126
50
Ring
0408001
X
3G1,5
8,3
126
250
S4,5
0408003
X
4G1,5
9,4
154
50
Ring
0408021
X
5G1,5
10,2
179
50
Ring
0408041
X

====

Nominella värden om inget annat anges.