DATAX-FLEX LiYCY 300/500 V

Användning

Styrkabel för bland annat styrutrustning, produktionslinjer och robotar då kabeln är väldigt flexibel. Speciellt lämpad där EMC-kraven är höga. Kabeln är ej oljeresistent.

====

Standard

VDE 0812

====

Brandspridningsklass

IEC 60332-1-2

====

Temperaturområde

Max tillåten ledartemperatur: 80 °C
Fullt flexibel: -5/60 °C
Lägsta temperatur vid installation: -5 °C

====

Böjningsradie

Se tabell

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:
PVC
Partmärkning:
Siffror och en grön/gul
Skärm:
Förtenta koppartrådar
Mantel:
PVC, grå

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2

Nom. diameter
över isolering
mm

Ytterdiam.
(approx.)
mm
Minsta
böjningsradie
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Största
tillåtna
draglast
N

Artikel-
nummer

3G0,75
1,9
6,4
35
60
33
126638
3G1,5
2,5
7,5
40
90
67
126661
4G0,75
1,9
6,9
35
75
45
126639
4G1,5
2,5
8,2
45
110
90
126662
5G0,75
1,9
7,5
40
85
56
126640
5G1,5
2,5
9
45
135
110
126663
6G0,75
1,9
8,2
45
105
67
126641
7G0,75
1,9
8,2
45
110
78
126642
7G1,5
2,5
10,1
55
180
155
126664
8G0,75
1,9
8,8
45
125
90
126643
8G1,5
2,5
10,9
55
205
180
126665
12G0,75
1,9
10,9
55
185
135
126645
12G1,5
2,5
13
80
285
270
126667

====

Fler dimensioner finns att tillgå mot förfrågan.

====

Nominella värden om inget annat anges.