BLL 12/20(24) kV

Användning

Mantlad ledare för luftledning.

====

Alternativ beteckning

CCST 62 AL1/ST1A W
CCST 99 AL1/ST1A W
CCST 159 AL7 W
CCST 241 AL7 W

====

Standard

EN 50397-1, EN 50182

====

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Böjningsradie

Se tabell

====

Konstruktion

Ledare: BLL 62 & 99: Rund, fåtrådig aluminiumledare med förstärkt mittledare av stål. BLL 159 & 241: Rund, fåtrådig ledare av ALMGSI.
Isolering: Halvledande polymer
Mantel: Väderbeständig PE, svart
Märkexempel: Tillverkare, produktnamn, tillverkningsdatum, metermärkning

 

====

Benämning Ledarresistans Ω/km Diameter över (approx.) ledare mm Ytterdiam. (approx.) mm Vikt ledare/kabel (approx.) kg/km Stand. längd m Leveransform E-nr
BLL 62 0,5355 10,1 15,1 216,1/309 1500 K12 0620173
BLL 99 0,3367 12,8 17,8 343,6/449 1000 K12 0620174
BLL 159 0,1923 16,3 21,3 435,4/575 1000 K14 0620175
BLL 241 0,1265 20,1 25,1 662,1/829 1000 K18 0620176

 ====

Elektriska data

Benämning Minsta böjradie under installation/installerad m Största tillåtna draglast i ledaren kN Elasticitetsmodul av ledaren initial/slutlig N/mm2 Koefficient för linjär expansion av ledaren 1/°C Högsta tillåtna kortslutningsström under 1 sekund* kA
BLL 62 0,23/0,16 18,64 61000/78000 19,2 x 10-6 5,9
BLL 99 0,27/0,19 29,22 61000/78000 19,2 x 10-6 9,4
BLL 159 0,32/0,22 43,61 53000/62000 23 x 10-6 15,8
BLL 241 0,38/0,26 61,49 53000/62000 23 x 10-6 24,0

*Begynnelsetemperatur av ledare innan kortslutning 40°C, sluttemperatur av ledare efter kortslutning 200°C.
Nominella värden om inget annat anges.