BendBright G657A2 S12

Produktbeskrivning

GRHL-U-CDGNRV BendBright är en mikrokabel avsedd för installation utomhus i kanalisation. Kabeln är uppbyggd med gelfyllda tuber om upptill 36 fiber runt en central dragavlastare och har en svart halogenfri polyetenmantel. Kabeln innehåller fiber med primärskydd på 200µm vilket gör att konstruktionen hålls extremt slimmad. Passar utmärkt för installationer i dukter och rör med innerdiameter 8-21 mm beroende på fiberantal i kabeln.

====

Alternativ beteckning

GRHL-U-CDGNRV

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt.

====

Standard

IEC 60794-1-2-E1 Brottgräns

====

Konstruktion

Kabelform: Rund
Längsvattentätning: Svällande element
Fyllnad: Bärelement av glasfiberarmerad plast (FRP)
Tvinnade parter: Fibertuberna är SZ slagna
Partmärkning: Fiberna och tuberna är märkta enligt S12
Armering – material: Runt fibertuberna ligger aramidgarn
Yttermantel: PE, svart
Märkexempel:
Prysmian GRHL-U-CDGNRV Bendbright ”Datum” + ”metermärkt”

====

Temperatur

Installation: – 10 °C till + 50 °C

Transport & lagring: – 30 °C till + 60 °C

====

Egenskaper

Böjningsradie:

Utan dragspänning 15 x D
Med max. dragspänning 20 x D

====

Artikel data

Antal
fiber
Yttermantel
– färg
Ytterdiameter
(mm)
Kabelvikt
(kg/km)
Standard
leveranslängd (m)
Förpackning E-nummer
192 (8×24) Svart 6,3 39 4000 Trumma 4975877
288 (8×36) Svart 8,1 55 4000 Trumma 4978497

====

Nominella värden om inget annat anges.