BendBright G657A2 S12

Produktbeskrivning

GRHL-U-CDGNRV BendBright är en mikrokabel avsedd för utomhusbruk med blåsteknikinstallation i mikrodukter.

====

Alternativ beteckning

GRHL-U-CDGNRV

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt.

====

Standard

IEC 60794-1-2-E1 Brottgräns

====

Konstruktion

Kabelform: Rund
Längsvattentätning: Svällande element
Fyllnad: Bärelement av glasfiberarmerad plast (FRP)
Tvinnade parter: Fibertuberna är SZ slagna
Partmärkning: Fiberna och tuberna är märkta enligt S12
Armering – material: Runt fibertuberna ligger aramidgarn
Yttermantel: PE, svart
Märkexempel:
Prysmian GRHL-U-CDGNRV Bendbright ”Datum” + ”metermärkt”

====

Temperatur

Installation: – 10 °C till + 50 °C

Transport & lagring: – 30 °C till + 60 °C

====

Egenskaper

Böjningsradie:

Utan dragspänning 15 x D
Med max. dragspänning 20 x D

====

Artikel data

Antal
fiber
Yttermantel
– färg
Ytterdiameter
(mm)
Kabelvikt
(kg/km)
Standard
leveranslängd (m)
Förpackning E-nummer
288 (8×36) Svart 8,1 55 4000 Trumma 4978497

====

Nominella värden om inget annat anges.