AXQJ-TT TSLI 18/30(36) kV – UTGÅTT

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Distributionskabel för användning inomhus och utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Plöjning rekommenderas ej.

====

Alternativ beteckning

SE-N30XC7A5Z1-AR

====

Standard

CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXQJ-TT TSLI

====

Stötspänning

170 kV

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 7,1 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Längsvattentätning:
Ledande svällband
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning:
Aluminium-PE laminat
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
AXQJ-TT TSLI 36kV 1×240 AFR/35 F4 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
I
H
V
1×50/25
24,3
32,5
1060
1000
K18
20113907
1×95/25
27,6
36,0
1320
1000
K20
20102167
1×150/35
30,5
39,0
1670
1000
K22
20113910
1×240/35
34,4
43,0
2060
1000
K24
20102168
1×400/35
40,1
49,5
2740
1000
K24
20102169
1×500/35
43,0
52,5
3135
1000
K26
20113913
1×630/50
46,9
56,5
3875
1000
K26
20102170

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans*
W/km
Induktans i
triangel/
i plan*
mH/km
Reaktans i
triangel/
i plan*
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström
A/km
1×50/25
0,641
0,727
0,47/0,74
0,15/0,23
0,13
0,7
2,2
1×95/25
0,320
0,727
0,42/0,68
0,13/0,21
0,16
0,9
2,7
1×150/35
0,206
0,524
0,39/0,64
0,12/0,20
0,19
1,1
3,2
1×240/35
0,125
0,524
0,36/0,60
0,11/0,19
0,22
1,2
3,7
1×400/35
0,0778
0,524
0,33/0,56
0,10/0,18
0,27
1,5
4,6
1×500/35
0,0605
0,524
0,32/0,54
0,10/0,17
0,29
1,6
4,9
1×630/50
0,0469
0,387
0,31/0,52
0,10/0,16
0,33
1,9
5,9

====

*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm. Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1×50/25
155
160
195
5,2
4,7
1×95/25
235
230
280
9,9
8,9
1×150/35
300
300
370
15,6
14,2
1×240/35
385
400
490
25,0
22,7
1×400/35
510
555
680
41,6
37,8
1×500/35
570
635
775
52,0
47,2
1×630/50
635
720
880
65,6
59,5

====

*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz

====