AXQJ-TT Pure 6/10(12) kV

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Distributionskabel för användning inomhus och utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Plöjning rekommenderas ej. Kabeln har även kompletterats med stark rivtråd för enklare och säkrare avmantling.

====

Alternativ beteckning

SE-N10XC7A5Z1-AR

====

Standard

CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXQJ-TT TSLI

====

Stötspänning

75 kV

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Längsvattentätning:
Ledande svällband
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning:
Aluminium-PE laminat
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
AXQJ-TT TSLI 12kV 1×240 AFR/35 F4 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer

E-nummer

1×50/16 15,9 23,5 600 500 K11 20218299
1×70/16 16,9 24,5 665 500 K11 20218300
1×95/25 18,6 26,5 860 500 K12 20218371
1×120/25 20,2 28 950 500 K12 20218372
1×150/25 21,5 29,5 1075 500 K12 20218373
1×185/25 23,2 31,5 1295 500 K14 20218374
1×240/35 25,4 33,5 1485 500 K14 20218375 0080120
1×300/35 27,9 36,5 1760 500 K16 20218376
1×400/35 31,1 38 2045 500 K16 20218377
1×500/35 34 43 2405 500 K18 20218378
1×630/35 37,9 47 2940 500 K20 20218379 0080130
1×800/50 42,2 51,6 3730 500 K20 20218380

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans*
W/km
Induktans i
triangel/
i plan*
mH/km
Reaktans i
triangel/
i plan*
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström
A/km
1×50/16 0,641 1,15 0,40/0,72 0,13/0,23 0,25 0,5 1,4
1×70/16 0,443 1,15 0,37/0,69 0,12/0,22 0,28 0,5 1,6
1×95/25 0,320 0,727 0,36/0,66 0,11/0,21 0,32 0,6 1,8
1×120/25 0,253 0,727 0,34/0,64 0,11/0,20 0,35 0,7 2,0
1×150/25 0,206 0,727 0,33/0,62 0,10/0,20 0,38 0,7 2,1
1×185/25 0,164 0,727 0,32/0,60 0,10/0,19 0,41 0,8 2,3
1×240/35 0,125 0,524 0,31/0,58 0,10/0,18 0,46 0,9 2,6
1×300/35 0,100 0,524 0,30/0,56 009/0,17 0,50 1,0 3,0
1×400/35 0,0778 0,524 0,29/0,54 0,09/0,17 0,57 1,1 3,3
1×500/35 0,0605 0,524 0,28/0,52 0,09/0,16 0,58 1,1 3,2
1×630/35 0,0469 0,524 0,27/0,50 0,09/0,16 0,64 1,2 3,6
1×800/50 0,0367 0,387 0,27/0,49 0,09/0,15 0,79 1,5 4,5

====

*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm. Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1×50/16 155 160 195 5,2 4,7
1×70/25 200 190 235 7,2 6,6
1×95/25 235 230 280 9,9 8,9
1×120/25 265 265 325 12,4 11,3
1×150/25 300 300 370 15,6 14,2
1×185/25 330 345 425 19,2 17,5
1×240/35 385 400 490 25,0 22,7
1×300/35 435 460 565 31,0 28,3
1×400/35 510 555 680 41,6 37,8
1×500/35 570 635 775 52,0 47,2
1×630/35 635 720 880 65,6 59,5
1×800/50 695 822 1010 83,2 75,6

====

*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz