AXQJ-TT Pure 12/20(24) kV

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Distributionskabel för användning inomhus och utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Plöjning rekommenderas ej. Kabeln har även kompletterats med stark rivtråd för enklare och säkrare avmantling.

====

Alternativ beteckning

SE-N20XC7A5Z1-AR

====

Standard

CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
IEC 61034 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXQJ-TT TSLI

====

Stötspänning

125 kV

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Längsvattentätning:
Ledande svällband
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning:
Aluminium-PE laminat
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
AXQJ-TT TSLI 24kV 1×240 AFR/35 F4 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
E-nummer
1×50/16 19,5 27,5 755 500 K12 20217589
1×95/25 22,8 31 1035 500 K12 20217591 0080140
1×150/25 25,7 34 1280 500 K14 20217593
1×240/35 29,6 38 1730 500 K16 20217595 0080150
1×400/35 35,3 44 2335 500 K18 20217597
1×500/35 38,2 47 2705 500 K20 20217598 0080160
1×630/50 42,1 51,5 3365 500 K20 20217599 0080170

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans*
W/km
Induktans i
triangel/
i plan*
mH/km
Reaktans i
triangel/
i plan*
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström
A/km
1×50/16
0,641
1,15
0,43/0,73
0,14/0,23
0,17
0,6
1,9
1×95/25
0,320
0,727
0,39/0,67
0,12/0,21
0,21
0,8
2,4
1×150/25
0,206
0,727
0,36/0,63
0,11/0,20
0,25
0,9
2,8
1×240/35
0,125
0,524
0,34/0,59
0,11/0,19
0,30
1,2
3,4
1×400/35
0,0778
0,524
0,31/0,55
0,10/0,17
0,37
1,4
4,2
1×500/35
0,0605
0,524
0,30/0,53
0,09/0,17
0,40
1,5
4,5
1×630/50
0,0469
0,387
0,29/0,51
0,09/0,16
0,45
1,7
5,1

====

*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm. Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1×50/16
155
160
195
5,2
4,7
1×95/25
235
230
280
9,9
8,9
1×150/25
300
300
370
15,6
14,2
1×240/35
385
400
490
25,0
22,7
1×400/35
510
555
680
41,6
37,8
1×500/35
570
635
775
52,0
47,2
1×630/50
635
720
880
65,6
59,5

====

*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz