AXQJ-RMF Pure 6/10(12) kV

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej.

====

Alternativ beteckning

SE-N10XC7Z1-AR

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

B2ca-s1d2a1

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXQJ-F, -RMF

====

Stötspänning

75 kV

====

Egenskaper

CPR klass
B2ca-s1d2a1
Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Bandning:
Ledande band
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
AXQJ-RMF 12 kV 3×150/25 LT F4 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Förpackning
Artikelnummer
E-nr
3×50/16 15,9 43,5 1510 500 K18 20203881 0080000
3×70/16 16,9 46 1735 500 K18 20203882
3×95/25 18,6 50 2150 500 K20 20203883 0080010
3×120/25 21,2 54 2495 500 K20 20203884
3×150/25 21,5 56 2860 500 K22 20203885 0080020
3×185/35 23,2 60 3356 500 K24 20203886
3×240/35 25,4 65,5 3945 500 K24 20203887 0080030
3×300/35 27,9 71 4795 500 K24 20203888

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
3×50/16 0,641 1,2 0,33 0,10 0,25 0,5 1,4
3×70/16 0,443 1,2 0,31 0,10 0,28 0,5 1,6
3×95/25 0,320 0,8 0,30 0,09 0,32 0,6 1,8
3×120/25 0,253 0,8 0,29 0,09 0,35 0,7 2,0
3×150/25 0,206 0,8 0,28 0,09 0,38 0,7 2,1
3×185/35 0,164 0,6 0,27 0,09 0,41 0,8 2,3
3×240/35 0,125 0,6 0,26 0,08 0,46 0,9 2,6
3×300/35 0,100 0,6 0,26 0,08 0,51 1,0 2,9

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
 3×50/16 145  130 160 5,2  4,7 55
 3×70/16 175  155 190 7,2  6,6 60
 3×95/25 205  190 230 9,9  8,9 65
 3×120/25 230  220 265 12,4  11,3 65
3×150/25 260 250 305 15,6 14,2 70
3×185/35 290 280 340 19,2 17,5 70
3×240/35 340 330 400 25,0 22,7 70
3×300/35 380 375 460 31,2 29,8 70

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz