AXQJ Pure Fullskärm 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Speciellt utvecklad för 5-ledar system. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekomenderas polyetenmantlad kabel.

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section P
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i
byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

AXQJ Fullskärm

====

Egenskaper

CPR klass Dca-s2d2a2
Böjningsradie Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D
Största utdragningskraft – dragstrumpa [N/mm2]:
Max dragkraft = 5 x D^2 (N)
D = ytterdiameter av kabeln (mm)
Största utdragningskraft – i ledare [N/mm2]:
Max dragkraft = 30 x S (N)
S = tvärsnittsarea av ledare (mm^2)

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
Brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, bandad
Skärm:
Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:
Polyolefin polymer, svart
Märkexempel:
AXQJ Pure 0,6/1 kV 4×240/146 FULLSKÄRM D-s2d2a2 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form

Artikelnummer

E-nr
3×50/29 25,5 980 500 K11 20312757 0039320
3×95/58 32,4 1690 500 K14 20312758 0039340
3×150/88 41 2620 500 K18 20312759 0039360
3×240/146 50,7 4150 1000 K26 20312760 0039380
4×50/29 28 1140 500 K12 20193389 0058360
4×95/57 37 2080 500 K12 20193390 0058370
4×150/88 45 3160 500 K18 20193391 0058380
4×240/146 56 5015 500 K22 20193392 0058390

 

Ledarantal
x area
mm2
Ledarresistans
Ω/km
Skärmresistans
Ω/km
Induktans
mH/km
Kapacitans μF/km Loop
impedans Ω
Max korttidsström i
led.under 1 sek.
vidbegynnelsetemp.
65°C,kA
Max korttidsström i
led.under 1 sek.
vidbegynnelsetemp.
90°C,kA
Max
korttidsström
iskärm. under 1 sek kA
3×50/29 0,641 0,641 0,24 0,45 1,282+j0,075 5,2 4,7 5,8
3×95/57 0,320 0,320 0,23 0,55 0,64+j0,072 9,9 8,9 11,7
3×150/88 0,206 0,206 0,23 0,57 0,412+j0,072 15,6 14,2 17,6
3×240/146 0,125 0,125 0,22 0,60 0,25+j0,069 25,0 22,7 29,2
4×50/29 0,641 0,641 0,24 0,45 1,282+j0,075  5,2 4,7 5,8
4×95/57 0,320 0,320 0,23 0,55 0,64+j0,072  9,9 8,9 11,7
4×150/88 0,206 0,206 0,23 0,57 0,412+j0,072  15,6 14,2 17,6
4×240/146 0,125 0,125 0,22 0,60 0,25+j0,069  25,0 22,7 29,2

====

Nominella värden om inget annat anges.