AXQJ Pure 0,6/1 kV

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kraftkabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare.

====

Alternativ beteckning

SE-N1XCZ1-AS

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

CPR Brandklass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

AXQJ

====

EMC-alternativ

AXQJ-EMC

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, bandad eller sprutad
Skärm:
Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
AXQJ Pure 0,6/1 kV 3×50/15 D-s2d2a2 DRAKA 11 ”Datum och tid”, metermärkt

====

Artikel data

Area ledare och
skärm [mm2]
Yttermantel – färg Ytterdiameter
[mm]
Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning E-nummer
3×50/15 Svart 25 845 500 K11 0004510
3×70/21 Svart 29 1140 500 K12 0004520
3×95/29 Svart 31 1445 500 K14 0004530
3×120/41 Svart 36,5 1860 500 K16 0004540
3×150/41 Svart 39,5 2205 500 K16 0004550
3×185/57 Svart 43,5 2790 500 K18 0004560
3×240/72 Svart 49,5 3530 500 K20 0004570
3×300/88 Svart 54,5 4360 500 K22 0004580
4×35/15 Svart 28 860 500 K12 0004600
4×50/15 Svart 28 1020 500 K12 0004610
4×70/21 Svart 31 1405 500 K14 0004620
4×95/29 Svart 36 1830 500 K16 0004630
4×120/41 Svart 40 2280 500 K18 0004640
4×150/41 Svart 43,5 2725 500 K18 0004650
4×185/57 Svart 48,5 3450 500 K20 0004660
4×240/72 Svart 55 4370 500 K22 0004670
4×300/88 Svart 61 5420 500 K24 0004680

====

Nominella värden om inget annat anges.