AXQJ Fullskärm 0,6/1 kV – UTGÅTT

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Speciellt utvecklad för 5-ledar system. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekomenderas polyetenmantlad kabel.

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 5 Section P
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

AXQJ Fullskärm

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
Brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, bandad
Skärm:
Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:
Polyolefin polymer, svart
Märkexempel:
AXQJ 0,6/1 kV 4×240/146 F4  FULLSKÄRM  DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
4×50/29
28,0
1140
500
K12
0003660
X
4×95/57
36,0
2070
500
K12
0003670
X
4×150/88
45,0
3145
500
K18
0003680
X
4×240/146
56,0
4990
500
K22
0003690
X

====

Nominella värden om inget annat anges.