AXQJ-EMC Pure 0,6/1 kV

EMC-skärmad kraftkabel med aluminiumledare. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och ex klassade rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Kopparskärmen har 100 % täckning, har låg kopplingsimpedans. Uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation.

====

Alternativ beteckning

N1XCZ1-AR , N1XCZ1-AS

====

Standard

CENELEC HD 604 Part 5 Section D Harmoniserad konstruktionsstandard
CENELEC HD 604 Halogenfria material
SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser
SS-EN 50268-2 Röktäthet
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR Brandklass

Dca-s2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

AXQJ

====

EMC-alternativ

AXQJ-EMC Pure

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, bandad
Skärm:
Heltäckande kopparfolie med överlapp och ovanpåliggande koppartrådar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
IFSI-EMC AXQJ-EMC Pure AMCCMK-HF D 0,6/1 kV 3×50 AFV/16 D-s2d2a2 DRAKA ”Datum och tid” metermärkt

====

Artikel data

Area ledare och
skärm [mm2]
Ytterdiameter
[mm]
Kabelvikt [kg/km] Standard
leveranslängd [m]
Förpackning E-nummer
3×25/10 23 550 500 K11
3×50/16 26 855 500 K11 0022910
3×95/35 32,5 1530 500 K14 0022930
3×150/50 39,5 2225 500 K18 0022950
3×240/70 49,5 3455 500 K20 0022970
4×25/10 25 670 500 K11
4×50/16 28,5 1020 500 K12 0023010
4×95/35 37 1880 500 K16 0023030
4×150/50 43,5 2705 500 K20 0023050
4×240/70 54,5 4270 400 K20 0023070

====

Nominella värden om inget annat anges.