AXQJ 0,6/1 kV – UTGÅTT

Användning

Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel.

====

Alternativ beteckning

SE-N1XCZ1-AS

====

Standard

SS 424 14 18
CENELEC HD 603 Part 3 Section L
CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl)
IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser)
SS-EN 50268-2 (röktäthet)

====

Brandspridningsklass

F4 enligt SS 424 14 75
samt SS-EN 50266

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

AXQJ

====

EMC-alternativ

AXQJ-EMC

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, sektorformad och glödgad aluminium enl. IEC 60228 klass 2
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: brun, svart, grå
4-led: brun, svart, grå, blå
Fyllnad:
Halogenfri, bandad eller sprutad
Skärm:
Glödgade koppartrådar med motspiral av koppar
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
AXQJ 0,6/1 kV 3×240/72 F4 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×50/15
25,0
845
500
K11
0001620
X
3×70/21
29,0
1135
500
K12
0001630
X
3×95/29
31,5
1435
500
K14
0001640
X
3×120/41
36,5
1850
500
K16
0001650
X
3×150/41
40,0
2195
500
K16
0001660
X
3×185/57
44,0
2775
500
K18
0001670
X
3×240/72
50,0
3510
500
K20
0001680
X
3×300/88
55,0
4340
500
K22
0001690
4×50/15
28,0
1020
500
K12
0001720
X
4×70/21
31,5
1395
500
K14
0001730
X
4×95/29
36,0
1815
500
K16
0001740
X
4×120/41
40,0
2270
500
K18
0001750
X
4×150/41
44,0
2710
500
K18
0001760
X
4×185/57
48,5
3430
500
K20
0001770
X
4×240/72
55,0
4350
500
K22
0001780
X
4×300/88
61,0
5395
500
K24
0001790

====

Nominella värden om inget annat anges.