AXLJ-TTCL TSLF 36/60(72,5) kV

Användning

Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls.

Alternativ beteckning

SE-N60XC7A5T5E-AR
AXLLJ TT

====

Standard

IEC 60840

====

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXLJ-TTCL TSLF

====

Stötspänning

325 kV

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 15 x D
Under utdragning: 20 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, nominell tjocklek = 11,0 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Längsvattentätning:
Ledande svällband
Skärm:
Glödgade koppartrådar samt kopparmotspiral
Radiell vattentätning:
Aluminium-PE laminat
Mantel:
PE, ofärgad UV-skyddad
Ledande skikt:
Extruderat, fastsittande mot manteln, svart
Märkexempel:
AXLJ-TTCL TSLF 72 kV 1×240 AFR/35 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer
1×240/35
41,5
52,0
2505
500
K20
20111045

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans i
triangel/i plan*
mH/km
Reaktans
Ω/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
1×240/35
0,125
0,524
0,40/0,62
0,20
0,17
1,9
5,8

====

*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm. Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1×240/35
350
350
480
25,0
22,7

====

*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 20 °C
– Lufttemperatur 35 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 1,0 m
– Frekvens 50 Hz