AXLJ-TTCL TSLF 12/20(24) kV

Användning

Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls. Kabeln har även kompletterats med stark rivtråd för enklare och säkrare avmantling.

====

Alternativ beteckning

SE-N20XC7A5T5E-AR

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section K and M

====

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXLJ-TTCL

====

Stötspänning

125 kV

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 10 x D
Under utdragning: 15 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Längsvattentätning:
Ledande svällband
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning:
Aluminium-PE laminat
Mantel:
PE, ofärgad UV-skyddad
Ledande skikt:
Extruderat, fastsittande mot manteln, svart
Märkexempel:
AXLJ-TTCL TSLF 24kV 1×150 AFR/25 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
1×50/16
19,5
27,5
695
1000
K16
0071540
X
1×95/25
22,8
31,0
970
1000
K18
0071550
X
1×150/25
25,7
34,5
1195
1000
K20
0071560
X
1×240/35
29,5
38,5
1630
1000
K22
0071580
X
1×400/35
35,3
44,5
2200
1000
K24
0071590
X
1×630/50
41,2
51,5
3240
1000

K26

0072050
X

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x areamm2
Ledar-
resistans

W
/km
Skärm-
resistans*

W
/km
Induktans i
triangel/i plan*mH/km
Reaktans
i triangel

W
/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
1×50/16
0,641
1,15
0,44/0,74
0,14
0,17
0,7
2,1
1×95/25
0,320
0,727
0,39/0,67
0,12
0,20
0,9
2,7
1×150/25
0,206
0,727
0,37/0,63
0,11
0,24
1,1
3,2
1×240/35
0,125
0,524
0,34/0,59
0,11
0,29
1,3
3,8
1×400/35
0,0778
0,524
0,31/0,55
0,10
0,37
1,6
4,8
1×630/50
0,0469
0,387
0,30/0,52
0,09
0,44
2,0
6,0

====

*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm. Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.

====

Elektriska data

Ledarantal
x areamm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
1×50/16
155
160
195
5,2
4,7
1×95/25
235
230
280
9,9
8,9
1×150/25
300
300
370
15,6
14,2
1×240/35
385
400
490
25,0
22,7
1×400/35
510
555
680
41,6
37,8
1×630/50
635
720
880
65,6
59,5

====

*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz