AXLJ-TT 6/10(12) kV (3-led) – UTGÅTT

Användning

AXLJ-TT är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. Kabeln är tvär- och längsvattentät genom konstruktionen med svällgarn och aluminiumlaminat som är limmat mot yttermanteln.

====

Alternativ beteckning

SE-N10XC7A5T5E-AR

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M
alt. HD 620 Part 6 Section M

====

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXLJ-TT

====

Stötspänning

75 kV

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Längsvattentätning:
Ledande svällband och svällgarn
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Radiell vattentätning:
Aluminiumfolie limmat mot yttermanteln
Mantel:
PE, svart
Märkexempel:
AXLJ-TT 12kV 3×95/25 DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytter-diameter
enkel ledare
(approx.)
mm
Ytter-diameter
hel kabel
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×25/16
13,2
14,0
36,0
1060
500
K16
0071000
X
3×50/16
15,3
16,1
41,0
1385
500
K16
0071010
X
3×95/25
18,6
19,4
48,5
2045
500
K20
0071840
3×150/25
21,5
22,3
55,0
2745
500
K22
0071030
X
3×240/35
25,4
26,2
64,0
3830
500
K24
0071850

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
3×25/16
1,2
1,2
0,37
0,12
0,19
0,4
1,1
3×50/16
0,641
1,2
0,34
0,11
0,23
0,5
1,4
3×95/25
0,320
0,8
0,31
0,10
0,30
0,6
1,8
3×150/25
0,206
0,8
0,29
0,09
0,35
0,7
2,0
3×240/35
0,125
0,6
0,27
0,09
0,43
0,8
2,5

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
3×25/16
100
90
110
2,6
2,3
3×50/16
145
130
160
5,2
4,7
55
3×95/25
205
190
230
9,9
8,9
65
3×150/25
260
250
305
15,6
14,2
70
3×240/35
340
330
400
25,0
22,7
70

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz