AXLJ-TT 36/60(72,5) kV

Användning
Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar.

Alternativ beteckning

SE-N60XC7A5T5E-AR

Standard

IEC 60840

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.

ledartemp: 70 ºC. Lägsta

kabeltemperatur vid

förläggning -20 ºC, under 0 ºC

skall försiktighet iakttagas.

Miljödeklaration

AXLJ-TT

Stötspänning

325 kV

Böjningsradie

Vid fast montering: 15 x D

Under utdragning: 20 x D

  ===

Konstruktion

Ledare:

Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät

Inre ledande skikt:

Sprutat

Isolering:

PEX, nominell tjocklek = 10,0 mm

Yttre ledande skikt:

Fastsittande

Längsvattentätning:

Ledande svällband

Skärm:

Glödgade koppartrådar samt kopparmotspiral

Radiell vattentätning:

Aluminium-PE laminat

Mantel:

PE, svart

Märkexempel:

AXLJ-TT 36/60(72,5) kV 1×630/35 DRAKA ”Datum”, metermärkt

  ===

Artikel data

Ledarantal

x area

mm2

Diameter

över

isolering

mm

Ytterdiam.

(approx.)

mm

Vikt

(approx.)

kg/100 m

1×630/35

51,1

61,5

410

  ===

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal

x area

mm2

Ledar-

resistans

W/km

Skärm-

resistans

W/km

Induktans i

triangel/i plan*

mH/km

Reaktans

W/km

Kapacitans

mF/km

Kapacitiv

laddnings

ström/fas

A/km

Kapacitiv

jordsl.

ström

A/km

1×630/35

0,0469

0,524

0,33/0,53

0,17

0,26

2,9

8,8

*Kabelavstånd förläggning i plan = 70 mm.

  ===

Elektriska data

Ledarantal

x area

mm2

Bel. förmåga

vid ledar-

temp. 65 ºC

i mark*

A

Bel. förmåga

vid ledar-

temp. 65 ºC

i luft*

A

Bel. förmåga

vid ledar-

temp. 90 ºC

i luft*

A

Max

korttids-

ström i led.

under 1 sek.

vid begynnelse-

temp 65 ºC, kA

Max

korttids-

ström i led.

under 1 sek.

vid begynnelse-

temp 90 ºC, kA

1×630/35

570

620

850

65,6

59,5

*Triangelförläggning med skärmen jordad i bägge ändar.

Nominella värden om inget annat anges.