AXLJ-RMF-KOMBI 6/10(12) kV

Användning

AXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. AXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 90 meter.

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

====

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXLJ-RMF-KOMBI

====

Stötspänning

75 kV

====

Bockningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, förstärkt och längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Bandning:
Ledande band
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Mantel:
PE, svart
Märkexempel:
AXLJ-RMF-KOMBI 12 kV 3×25/16 LT DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×25/16
13,8
38,5
1010
500
K16
0070810
X
3×50/16
15,9
43,5
1310
500
K18
0070830
X

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
3×25/16
1,2
1,2
0,38
0,12
0,19
0,4
1,1
3×50/16
0,641
1,2
0,34
0,11
0,23
0,5
1,4

====

====

Data för beredning och installation, 3×25/16

Spannlängdm
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr.
Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr.
Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50
1,53
2460
0,45
720
6,8
60
1,97
2160
0,70
770
7,7
70
2,42
1970
1,01
820
8,6
80
2,91
1830
1,37
870
9,4
90
3,49
1720
1,85
910
10,2

====

3×25/16 forts.

Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 80 m
spännvidd
m
20
4,0
0,82
1,18
1,61
2,10
10
4,3
0,77
1,11
1,51
1,97
0
4,6
0,72
1,03
1,41
1,84
-10
4,9
0,66
0,96
1,30
1,70
-15
5,1
0,64
0,92
1,25
1,64

====

====

Data för beredning och installation, 3×50/16

Spannlängdm
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr.
Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr.
Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50
1,52
2450
0,41
650
8,6
60
1,95
2140
0,65
720
10,1
70
2,39
1950
0,95
770
11,4
80
2,86
1810
1,32
830
12,7
90
3,43
1690
1,79
880
13,8

====

3×50/16 forts.

Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 80 m
spännvidd
m
20
5,3
0,82
1,19
1,61
2,11
10
5,7
0,77
1,11
1,51
1,97
0
6,1
0,71
1,02
1,39
1,82
-10
6,7
0,65
0,94
1,28
1,67
-15
7,0
0,63
0,90
1,23
1,60

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz