AXLJ-RMF-KOMBI 12/20(24) kV

Användning

AXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. AXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 90 meter.

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

====

Brandspridningsklass

F1 enligt SS 424 14 75

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXLJ-RMF-KOMBI

====

Stötspänning

125 kV

====

Bockningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, förstärkt och längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Bandning:
Ledande band
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Mantel:
PE, svart
Märkexempel:
AXLJ-RMF-KOMBI 24 kV 3×25/16 LT DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×25/16
18,0
48,5
1435
500
K20
0070850
X
3×50/16
20,1
53,5
1790
500
K20
0070870
X

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
3×25/16
1,2
1,2
0,43
0,14
0,14
0,6
1,8
3×50/16
0,641
1,2
0,39
0,12
0,16
0,7
2,1

====

====

Data för beredning och installation, 3×25/16

Spannlängdm
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr.
Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr.
Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50
1,62
2600
0,62
1000
7,6
60
2,12
2330
0,98
1070
8,7
70
2,63
2150
1,39
1130
9,6
80
3,21
2020
1,87
1180
10,5
90
3,9
1920
2,49
1230
11,2

====

3×25/16 forts.

Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 80 m
spännvidd
m
20
4,8
0,98
1,42
1,93
2,52
10
5,0
0,94
1,35
1,84
2,40
0
5,3
0,89
1,29
1,75
2,29
-10
5,5
0,85
1,22
1,66
2,17
-15
5,7
0,82
1,19
1,61
2,11

====

====

Data för beredning och installation, 3×50/16

Spannlängdm
Nedhängning
vid +60 ºC
m
Mall nr.
Nedhängning
vid -40 ºC
m
Mall nr.
Dragkraft vid
0 ºC och islast
2 kg/m, kN
50
1,49
2400
0,44
720
10,0
60
1,92
2100
0,70
770
11,5
70
2,36
1920
1,00
810
13,1
80
2,84
1790
1,36
860
14,1
90
3,41
1680
1,84
900
15,7

====

3×50/16 forts.

Kabeltemp.
ºC
Dragkraft
kN
Nedhängning
vid 50 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 60 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 70 m
spännvidd
m
Nedhängning
vid 80 m
spännvidd
m
20
7,1
0,82
1,18
1,60
2,09
10
7,5
0,77
1,10
1,50
1,96
0
8,1
0,71
1,03
1,40
1,83
-10
8,7
0,66
0,95
1,30
1,69
-15
9,1
0,63
0,91
1,24
1,63

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz