AXLJ-RMF 12/20(24) kV

Användning

AXLJ-RMF är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är mycket lämplig för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion även de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. För att underlätta avmantling har kabeln dessutom kompletterats med två stycken rivtrådar.

====

Alternativ beteckning

SE-N20XC7E-AR

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXLJ-F, -RMF LT

====

Stötspänning

125 kV

====

Böjningsradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt:
Sprutat
Isolering:
PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre ledande skikt:
Fastsittande
Bandning:
Ledande band
Skärm:
Glödgade koppartrådar
Rivtråd:
Kevlar
Mantel:
Komposit PE, svart
Märkexempel:
AXLJ-RMF 24 kV 3×150/25 LT DRAKA ”Datum”, metermärkt

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
I
H
V
3×50/16
19,5
52,0
1730
500
K20
0070760
X
3×95/25
22,8
59,5
2455
500
K22
0071820
3×150/25
25,7
66,0
3155
500
K24
0070780
X
3×240/35
29,6
75,0
4275
500
K26
0071830

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans
W/km
Induktans
mH/km
Reaktans
W/km
Kapacitans
mF/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv
jordsl.
ström
A/km
3×50/16
0,641
1,2
0,38
0,12
0,17
0,7
2,1
3×95/25
0,320
0,8
0,34
0,11
0,20
0,9
2,7
3×150/25
0,206
0,8
0,32
0,10
0,24
1,1
3,2
3×240/35
0,125
0,6
0,30
0,09
0,29
1,3
3,8

====

Elektriska data

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max
stöt-
ström
kA
3×50/16
145
130
160
5,2
4,7
55
3×95/25
205
190
230
9,9
8,9
65
3×150/25
260
250
305
15,6
14,2
70
3×240/35
340
330
400
25,0
22,7
70

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz