AXCLJ-TT 6/10(12) kV

Användning

Vår nya mellanspänningskabel AXCLJ-TT är precis som AXALJ-TT totaltät. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Förändringarna består i att skärmen är uppbyggd av runda kopparledare och likt AXALJ-TT svällband istället för svällgarn. Samt att kabeln kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.

====

Alternativ beteckning

SE-N10XC7A5T5E-AR

====

Funktion

Motsvarande alternativ med aluminiumskärm –
AXALJ-TT

====

Brandspridningsklass

Brandspridningsklass – Ej tillämpligt

====

Miljö

Miljödeklaration – AXCLJ-TT

====

Standard

SS 424 14 16
Konstruktionsstandard 12-36 kV

CENELEC HD 620 Part 10 Section M
Harmoniserad konstruktions-/ provningsstandard

====

Konstruktion

Kabelform
Triangulär
Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre halvledare isolation:
Sprutat
Isolation:
PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre halvledare isolation
Fastsittande
Längsvattentätning:
Ledande svällband
Fyllnad
PE-profiler
Band
Ledande band
Skärm:
Runda koppartrådar i kontakt med alumiumlaminat
Radiell vattentätning:
Aluminiumband vidhäftande mot mantel
Rivtråd
Kevlar
Yttermantel:
Komposit PE, svart
Märkexempel:
AXCLJ-TT 12kV 3×50/16 DRAKA ”Datum och tid”, metermärkt

====

Temperatur

Max temperatur vid drift 90 ºC
Temperatur vid installation [°C] Lägsta temperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Egenskaper

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D

Största utdragningskraft – dragstrumpa
[N/mm2]
Max dragkraft = 5 x D^2 (N)
D = ytterdiameter av kabeln (mm)

Största utdragningskraft – i ledare [N/mm2]
Max dragkraft = 30 x S (N)
S = tvärsnittsarea av ledare (mm^2)

====

Elektriska värden

Stötspänning [kV] 75 kV

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer

E-nummer

3×50/16 15,3 42,5 1370 500 K18 20206411 0080210
3×70/16 16,9 46 1660 500 K20 20206412
3×95/25 18,6 50 2035 500 K20 20206413 0080230
3×120/25 20,2 54 2365 500 K22 20206414
3×150/25 21,5 57 2715 500 K24 20206415 0080250
3×185/35 23,2 61 3225 500 K24 20206416
3×240/35 25,4 65,5 3805 500 K24 20206417 0080270
3×300/35 27,9 71,5 4615 500 K26 20206418

====

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans*
W/km
Induktans i
triangel/
i plan*
mH/km
Reaktans i
triangel/
i plan*
W/km
Kapacitans
mF/km
NollföljdsimpedansZ0
ohm/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström
A/km
3×50/16 0,641 1,2 0,33 0,10 0,25 1,31+j0,87 0,5 1,4
3×70/16 0,443 1,2 0,31 0,10 0,28 1,06+j0,84 0,5 1,6
3×95/25 0,320 0,8 0,30 0,09 0,32 0,92+j0,72 0,6 1,8
3×120/25 0,253 0,8 0,28 0,09 0,35 0,83+j0,70 0,7 2,0
3×150/25 0,206 0,8 0,28 0,09 0,38 0,76+j0,68 0,7 2,1
3×185/35 0,164 0,6 0,27 0,09 0,41 0,71+j0,58 0,8 2,3
3×240/35 0,125 0,6 0,26 0,08 0,46 0,65+j0,56 0,9 2,6
3×300/35 0,0778 0,6 0,26 0,08 0,51 0,61+j0,55 1,0 2,9

*Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.Skärmens area består till 60% av koppar.

 

====

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max korttidsström i
skärm. under 1
sek kA
Max
stötström
kA
3×50/16 145 130 160 5,2 4,7 3,2 55
3×70/16 175 155 190 7,2 6,6 3,2 60
3×95/25 205 190 230 9,9 8,9 5 65
3×120/25 230 220 265 12,4 11,3 5 65
3×150/25 260 250 305 15,6 14,2 5 70
3×185/35 290 280 340 19,2 17,5 7 70
3×240/35 340 330 400 25,0 22,7 7 70
3×300/35 380 375 460 31,2 28,3 7 70

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz