AXCLJ-TT 12/20(24) kV

Användning

Vår nya mellanspänningskabel AXCLJ-TT är precis som AXALJ-TT totaltät. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Förändringarna består i att skärmen är uppbyggd av runda kopparledare och likt AXALJ-TT svällband istället för svällgarn. Samt att kabeln kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.

====

Alternativ beteckning

SE-N20XC7A5T5E-AR

====

Funktion

Motsvarande alternativ med aluminiumskärm –
AXALJ-TT

====

Brandspridningsklass

Brandspridningsklass – Ej tillämpligt

====

Miljö

Miljödeklaration – AXCLJ-TT

====

Standard

SS 424 14 16
Konstruktionsstandard 12-36 kV

CENELEC HD 620 Part 10 Section M
Harmoniserad konstruktions-/ provningsstandard

====

Konstruktion

Kabelform
Triangulär
Ledare:
Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre halvledare isolation:
Sprutat
Isolation:
PEX, min. tjocklek = 4,85 mm
Yttre halvledare isolation
Fastsittande
Längsvattentätning:
Ledande svällband
Fyllnad
PE-profiler
Band
Ledande band
Skärm:
Runda koppartrådar i kontakt med alumiumlaminat
Radiell vattentätning:
Aluminiumband vidhäftande mot mantel
Rivtråd
Kevlar
Yttermantel:
Komposit PE, svart
Märkexempel:
AXCLJ-TT 24kV 3×50/16 DRAKA ”Datum och tid”, metermärkt

====

Temperatur

Max temperatur vid drift 90 ºC
Temperatur vid installation [°C] Lägsta temperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Egenskaper

Böjningsradie
Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

Största utdragningskraft – dragstrumpa
[N/mm2]
Max dragkraft = 5 x D^2 (N)
D = ytterdiameter av kabeln (mm)

Största utdragningskraft – i ledare [N/mm2]
Max dragkraft = 30 x S (N)
S = tvärsnittsarea av ledare (mm^2)

====

Elektriska värden

Stötspänning [kV] 75 kV

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Diameter
över
isolering
mm
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
Artikel-
nummer

E-nummer

3×50/16 19,5 54 1920 500 K22 20206420 0080310
3×70/16 21,1 56 2210 500 K22 20206421
3×95/25 22,8 60 2690 500 K24 20206422 0080330
3×120/25 24,4 63,5 2990 500 K24 20206423
3×150/25 25,7 66,5 3400 500 K24 20206424 0080350
3×185/35 27,4 70,5 3880 500 K26 20206425
3×240/35 29,6 76 4610 500 K26 20206426 0080370
3×300/35 32,1 83 5380 500 K26 20206427 0080380

====

Ledarantal
x area
mm2
Ledar-
resistans
W/km
Skärm-
resistans*
W/km
Induktans i
triangel/
i plan*
mH/km
Reaktans i
triangel/
i plan*
W/km
Kapacitans
mF/km
NollföljdsimpedansZ0
ohm/km
Kapacitiv
laddnings
ström/fas
A/km
Kapacitiv-
jordsl.
ström
A/km
3×50/16 0,641 1,2 0,37 0,12 0,17 1,30+j0,83 0,6 1,9
3×70/16 0,443 1,2 0,35 0,11 0,19 1,05+j0,80 0,7 2,1
3×95/25 0,320 0,8 0,34 0,11 0,21 0,91+j0,69 0,8 2,4
3×120/25 0,253 0,8 0,32 0,10 0,23 0,82+j0,67 0,9 2,6
3×150/25 0,206 0,8 0,31 0,10 0,25 0,75+j0,66 0,9 2,8
3×185/35 0,164 0,6 0,30 0,10 0,27 0,69+j0,56 1,0 3,1
3×240/35 0,125 0,6 0,29 0,09 0,30 0,64+j0,54 1,1 3,4
3×300/35 0,0778 0,6 0,28 0,09 0,33 0,58+j0,45 1,2 3,7

*Obs! Skärmarea/skärmresistans avser summan av koppartrådar och aluminiumband.Skärmens area består till 60% av koppar.

 

====

Ledarantal
x area
mm2
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i mark*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 65 ºC
i luft*
A
Bel. förmåga
vid ledar-
temp. 90 ºC
i luft*
A
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 65 ºC, kA
Max
korttids-
ström i led.
under 1 sek.
vid begynnelse-
temp 90 ºC, kA
Max korttidsström i
skärm. under 1
sek kA
Max
stötström
kA
3×50/16 145 130 160 5,2 4,7 3,2 55
3×70/16 175 155 190 7,2 6,6 3,2 60
3×95/25 205 190 230 9,9 8,9 5 65
3×120/25 230 220 265 12,4 11,3 5 65
3×150/25 260 250 305 15,6 14,2 5 70
3×185/35 290 280 340 19,2 17,5 7 70
3×240/35 340 330 400 25,0 22,7 7 70
3×300/35 380 375 460 31,2 28,3 7 70

====

Nominella värden om inget annat anges.

====

Förutsättningar

– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz