AXALJ-TT 6/10(12) kV

Användning

Vår nya mellanspänningskabel AXALJ-TT är precis som sin föregångare totaltät. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Förändringarna består i att skärmen är uppbyggd av runda aluminiumledare, svällband istället för svällgarn samt att kabeln kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.

====

Alternativ beteckning

SE-N10XA5E-AR

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXALJ-TT

====

Stötspänning

75 kV

====

Min böjradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt: Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 2,96 mm
Yttre ledande skikt: Fastsittande
Fyllnad: PE-profiler
Längsvattentätning: Ledande svällband
Skärm: Runda aluminiumtrådar i kontakt med alumiumlaminat
Rivtråd: Kevlar
Radiell vattentätning: Aluminiumlaminat limmat mot yttermanteln
Mantel: Komposit PE, svart
Märkexempel: AXALJ-TT 7/12 kV 3×50/25 AL DRAKA ”Datum och tid”, metermärkt

 

====

Ledarantal
x area mm2
Diameter över
isolering mm
Ytter-diameter enkel ledare
(approx.) mm
Ytter-diameter hel kabel
(approx.) mm
Vikt (approx.)
kg/km
Standard
längd m
Leveransform E-nr
3×50/25 AL 15,3 16,1 44,0 1410 500 K18 0070300
3×95/35 AL 18,6 19,4 51,5 2085 500 K20 0070310
3×150/35 AL 21,5 22,3 58,5 2780 500 K24 0070320
3×240/50 AL 25,4 26,2 67,0 3820 500 K24 0070330

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal x area mm2 Ledarresistans Ω/km Skärmresistans Ω/km Induktans mH/km Reaktans Ω/km Kapacitans μF/km Kapacitiv laddnings ström A/km Kapacitiv jordsl. ström A/km
3×50/25 AL 0,641 1,2 0,33 0,10 0,25 0,5 1,4
3×95/35 AL 0,320 0,8 0,30 0,09 0,32 0,6 1,8
3×150/35 AL 0,206 0,8 0,28 0,09 0,38 0,7 2,1
3×240/50 AL 0,125 0,6 0,26 0,08 0,46 0,9 2,6

 ====

Elektriska data

Ledarantal x area mm2 Bel. förmåga vid ledartemp. 65 ºC i mark A Bel. förmåga vid ledartemp. 65 ºC i luft A Bel. förmåga vid ledartemp. 90 ºC i luft A Max korttidsström i led. under 1 sek. vid begynnelsetemp 65 ºC, kA Max korttidsström i led. under 1 sek. vid begynnelsetemp 90 ºC, kA Max stötström kA
3×50/25 AL 145 130 160 5,2 4,7 55
3×95/35 AL 205 190 230 9,9 8,9 65
3×150/35 AL 260 250 305 15,6 14,2 70
3×240/50 AL 340 330 400 25,0 22,7 70

Nominella värden om inget annat anges.

Förutsättningar
– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 20 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz