AXALJ-TT 18/30(36) kV

Användning

Vår nya mellanspänningskabel AXALJ-TT är precis som sin föregångare totaltät. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Förändringarna består i att skärmen är uppbyggd av runda aluminiumledare, svällband istället för svällgarn samt att kabeln kompletterats med två starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup.

====

Alternativ beteckning

SE-N20XA5E-AR

====

Standard

SS 424 14 16
CENELEC HD 620 Part 10 Section M

====

Brandspridningsklass

Ej tillämpligt

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC.
Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC.
Under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.

====

Miljödeklaration

AXALJ-TT

====

Stötspänning

170 kV

====

Min böjradie

Vid fast montering: 8 x D
Under utdragning: 12 x D
Vid plöjning: 8 x D

====

Konstruktion

Ledare: Fåtrådig, rund och komprimerad aluminium enl. IEC 60228 klass 2, längsvattentät
Inre ledande skikt: Sprutat
Isolering: PEX, min. tjocklek = 7,1 mm
Yttre ledande skikt: Fastsittande
Fyllnad: PE-profiler
Längsvattentätning: Ledande svällband
Skärm: Runda aluminiumtrådar i kontakt med alumiumlaminat
Rivtråd: Kevlar
Radiell vattentätning: Aluminiumlaminat limmat mot yttermanteln
Mantel: Komposit PE, svart
Märkexempel: AXALJ-TT 36 kV 3x3x240/50 AL DRAKA ”Datum och tid”, metermärkt

 

====

Ledarantal
x area mm2
Diameter över
isolering mm
Ytter-diameter hel kabel
(approx.) mm
Vikt (approx.)
kg/km
Standard
längd m
Leveransform E-nr
3×50/25 AL 24,3 65,0 2570 500 K24 0072440
3×95/35 AL 27,6 72,5 3410 500 K26 0072450
3×150/35 AL 30,5 79,0 4230 500 K26 0072460
3×240/50 AL 34,4 88,5 5530 500 K28 0072470
3×300/50 AL 37,1 94,2 6650 500 K28 0072480

====

Elektriska data vid +20 ºC

Ledarantal x area mm2 Ledarresistans Ω/km Skärmresistans Ω/km Induktans mH/km Reaktans Ω/km Kapacitans μF/km Kapacitiv laddnings ström A/km Kapacitiv jordsl. ström A/km
3×50/25 AL 0,641 1,2 0,42 0,13 0,13 0,7 2,2
3×95/35 AL 0,320 0,8 0,37 0,12 0,16 0,9 2,7
3×150/35 AL 0,206 0,8 0,35 0,11 0,19 1,1 3,2
3×240/50 AL 0,125 0,6 0,32 0,10 0,22 1,2 3,7
3×300/50 AL 0,100 0,6 0,31 0,10 0,24 1,4 4,1

====

Belastningsförmåga

Ledarantal x area mm2 Bel. förmåga vid ledartemp. 65 ºC i mark A Bel. förmåga vid ledartemp. 65 ºC i luft A Bel. förmåga vid ledartemp. 90 ºC i luft A Max korttidsström i led. under 1 sek. vid begynnelsetemp 65 ºC, kA Max korttidsström i led. under 1 sek. vid begynnelsetemp 90 ºC, kA Max stötström kA
3×50/25 AL 145 130 160 5,2 4,7 55
3×95/35 AL 205 190 230 9,9 8,9 65
3×150/35 AL 260 250 305 15,6 14,2 70
3×240/50 AL 340 330 400 25,0 22,7 70
3×300/50 AL 380 375 460 31,1 28,3 70

Nominella värden om inget annat anges.

Förutsättningar
– Max ledartemperatur 90 °C
– Marktemperatur 15 °C
– Lufttemperatur 25 °C
– Markens värmeresistivitet 1,0 °K*m/W
– Förläggningsdjup 0,65 m
– Frekvens 50 Hz