ACEFLEX Pure 0,6/1 kV

Användning

Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum.

====

Alternativ beteckning

ES-N1XZ1-K 1 kV

====

Standard

UNE 21123 Part 4 Konstruktionsstandard
IEC 60502-1 Konstruktionsstandard
SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser
SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet
SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

====

CPR klass

Dcas2d2a2

====

Temperaturområde

I kontinuerlig drift max.
ledartemp: 90 ºC. Lägsta
kabeltemperatur vid
förläggning -20 ºC, under 0 ºC
skall försiktighet iakttagas.

====

Godkännande

CE_30px

====

Miljödeklaration

Aceflex Pure

====

Böjningsradie

5 x D

====

Konstruktion

Ledare:
Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5
Isolering:
PEX
Partmärkning:
3-led: grön/gul, blå, brun
5-led: grön/gul, blå, brun, svart, grå
Mantel:
Halogenfri polymer, svart
Märkexempel:
ACEFLEX PURE 5G6 D-s2d2a2 0,6/1kV DRAKA

====

Artikel data

Ledarantal
x area
mm2
Ytterdiam.
(approx.)
mm
Vikt
(approx.)
kg/km
Stand.-
längd
m
Leve-
rans-
form
E-nr
3G1,5
9,1
121
50
Ring
0004211
3G1,5
9,1
121
500
K6
0004215
3G2,5
10
161
50
Ring
0004221
3G2,5
10
161
500
K6
0004225
5G1,5
10,7
170
50
Ring
0004231
5G1,5
10,7
170
1000
K7
0004235
5G2,5
11,9
230
50
Ring
0004241
5G2,5
11,9
230
500
K6
0004245
5G6
14,8
444
500
K7
0004255
5G10
17,4
662
500
K8
0004265
5G16
20,1
958
500
K9
0004275

====

Nominella värden om inget annat anges.