ACEFLEX COM PURE

Användning

Halogenfri, flexibel hybridkabel för både kraftmatning och styrfunktion. Lämplig för elbilsladd. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark,

CPR klass

Dca-s2d2a1

Miljödeklaration

Byggvarubedömningen: Bedömd
SundaHus: Bedömd

Standard

  • SS 424 02 19-6 Konstruktionsstandard
  • SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser
  • SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet
  • SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper – Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger

Godkännande

CE_30px

Konstruktion

Ledarform Rund
Ledare Blank koppar, klass 5 enl. EN/IEC 60228
Isolation PEX
Tvinnade parter Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar
Rivtråd Ja
Partmärkning Grön/gul, blå, brun, svart, grå
Yttermantel Halogenfri och flamskyddad polymer
Märkexempel> DRAKA ACEFLEX Com Pure 5G6+2x2x1 0,6/1,0 kV Dca-s2d2a1 metermärkt

Temperaturområde

Max. drifttemperatur ledare: 90 °C

Omgivningstemperatur hantering: Max. 40 °C, Min. -20 °C

Böjningsradie

Artikel data

Area ledare och skärm (mm²) Yttermantel färg Ytterdiameter (mm) Kabelvikt (kg/km) Standard leveranslängd (m) Förpackning E-nr
5G6+2x2x1 Svart 17,1 531,489 500 K7 0004465
5G16+2x2x1 Svart 22,3 1069,873 500 K8 0004485

Nominella värden om inget annat anges.

Klicka här för att hitta information, egenskaper och datablad om EQLQ Com Pure.