Telesignalkablar

 • JP Pure

  Användning Halogenfri kabel för fast förläggning i KNX- och EIB-bussanläggningar. Skärmen av aluminiumfolie ger skydd mot elektromagnetiska störningar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. ====   Temperaturområde I drift ledartemp: -40ºC till +70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas.   ==== Artikel data Antal ledare och dimension (mm) Mantel- färg Standard lev.längd (m) E-nr 1x2x0,8 Grön 500 4955765 2x2x0,8 Grön 500 4955775 Nominella…

 • RKUB 50 V

  Användning Lågspänningskabel som främst är avsedd att användas som högtalarkabel, signalöverföring och vid provisoriska byggbelysningsinstallationer. Kabeln är PVC-isolerad och har två runda, parallella ledare i koppar. ==== Standard IEC 60228 klass 5 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Godkännande ==== Miljödeklaration RKUB ==== Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5 Isolation: PVC Kabelform: Flatkabel ==== Artikel data Area ledare och skärm…

 • ELAQBY-S Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad signalkabel avsedd för fast installation inomhus. Kabeln används för signalöverföring i data- och teleanläggningar, där den röda varianten är avsedd för matarledning i brandlarmsanläggningar. Vid händelse av brand är rökutvecklingen liten och genomsynlig, vilket underlättar utrymning, och ej skadlig för elektronisk utrustning. För utomhus- och markförläggning rekommenderas ELAQBY. Standard SS 424 16 51: Konstruktionsstandard CENELEC HD 604: Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet SS-EN 50575: Brandegenskaper* * Kraft-, styr-, tele- och…

 • FLQQBR Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLQQBR Pure är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll. ==== Alternativ beteckning SE-N00EZ1-R/-U ==== Standard IEC 60228: Ledarkonstruktion SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet SS-EN 50575: Brandegenskaper* * Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på…

 • FLAQQBR Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLAQQBR Pure är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Signalparen har en skärm av aluminiumfolie som ger ett skydd mot elektromagnetisk störning. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll. ==== Alternativ beteckning SE-N00EAZ1-R/-U ==== Standard IEC 60228: Ledarkonstruktion SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet SS-EN 50575: Brandegenskaper* * Kraft-, styr-, tele-…

 • ELQYB Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel avsedd för fast installation inom- eller utomhus för anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar. Vid händelse av brand är rökutvecklingen liten och genomsynlig, vilket underlättar utrymning, och ej skadlig för elektronisk utrustning. ==== Standard SS 424 16 16: Konstruktionsstandard CENELEC HD 604: Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet SS-EN 50575: Brandegenskaper* * Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand…

 • ELQRB Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. I telesignalanläggningar för fast förläggning inom- och utomhus, på bärlina eller i mark om kabeln skyddas mot mekanisk åverkan. Röd kabel är avsedd som sektionsledning i brandlarmsanläggningar. ==== Alternativ beteckning SE-N00Z1Z1-U ====   Standard SS 424 16 11: Konstruktionsstandard CENELEC HD 604: Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet SS-EN 50575: Brandegenskaper* * Kraft-, styr-,…

 • ELEQB Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inomhus för ljuddistribution, t ex högtalare. ==== Standard SS 424 16 63: Konstruktionsstandard CENELEC HD 604: Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet SS-EN 50575: Brandegenskaper* * Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger. ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max.…

 • ELAQBY Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad signalkabel avsedd för fast installation inom- eller utomhus, på bärlina eller markförläggning om skyddad mot mekanisk åverkan. Kabeln används för signalöverföring i data- och teleanläggningar, där den röda varianten är avsedd för matarledning i brandlarmsanläggningar. Vid händelse av brand är rökutvecklingen liten och genomsynlig, vilket underlättar utrymning, och ej skadlig för elektronisk utrustning. För ren inomhusanvändning rekommenderas ELAQBY-S. ==== Standard SS 424 16 51: Konstruktionsstandard CENELEC HD 604: Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN…

 • J-H(St)H Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Skärmad och flamskyddad kabel för fast förläggning i KNX/EIB bussanläggningar inomhus. ==== Standard DIN VDE 0815 IEC 60228: Ledarkonstruktion CENELEC HD 604: Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet SS-EN 50575: Brandegenskaper* * Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger. ==== CPR…

 • ELLY 100 V

  Användning Polyeten mantlad abonnentkabel för fast förläggning utomhus, direkt i mark eller via kanalisation. Inomhus max 5 m för anslutning i box, plint eller skarv. ==== Standard SS 424 16 60 SS 424 14 37 IEC 60332-1 ==== Brandspridningsklass F1 enligt SS 424 14 75 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Miljödeklaration ELLY ==== Konstruktion Ledare: Solid och glödgad koppar Isolering: PE Partmärkning: Färger Mantel:…

 • ELQXB Pure 100 V

  Användning Halogenfri telekabel avsedd för fast installation inomhus eller i rör, användningsområde t.ex. privata kommunikationsnät. Vid brand avger kabeln inga korrosiva gaser och har låg röktäthet. ==== Alternativ beteckning SE-N00EZ1-U ==== Standard SS 424 16 08: Konstruktionsstandard CENELEC HD 604: Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2: Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2: Röktäthet SS-EN 50575: Brandegenskaper* * Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger. ==== CPR klass Dca-s2d2a2 ====…