OEM och industri

 • TECSUN (PV) H1Z2Z2-K

  Användning Kabel för solpanelssystem. Passar applikationer inom- och utomhus, samt industri- och jordbruksinstallationer. Kan installeras fast, fritt upphängd eller i flexibla applikationer. Installation i kabelrör, kabelrännor, på och i väggar är tillåtet. Även lämplig för direkt nedgrävning. Tecsun är nu även godkänd för förläggning i vatten, vilket är perfekt för bland annat flytande solpaneler. ==== Godkännande VDE Reg. No. 7924 TÜV ==== Brandspridningsklass SS-EN 60332-1-2 (F2) ==== Standard EN 61034-3: Material Standard EN 50525-1: Lågspänningskablar med märkspänning upp till 450/750…

 • Potaflex 0,6/1 kV

  Produktbeskrivning Högflexibel dricksvattenkabel för dränkbara pumpar. För utomhusbruk, lämplig för permanent nedsänkning i vatten i upp till 100 meter. ==== Brandspridningsklass Brandspridningsklass - Ej tillämpligt ==== Godkännande KTW certifikat K94379 för kontakt med dricksvatten. ==== Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5 Isolering: PVC Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, brun, svart, grå Yttermantel PE, ljusblå Märkexempel: DRAKA POTAFLEX DRINKING WATER CABLE 0,6/1kV 3G1,5MM² ==== Temperaturområde Temperatur vid installation [°C] Lägsta temperatur vid förläggning 0°C Högsta tillåtna…

 • RQ90 450/750V

  Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Alternativ beteckning H07Z-K Standard HD 22.9 Brandspridningsklass F2 enl. SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande CE Miljödeklaration RQ90 --- Se databladet till höger för mer information.

 • RQ90 300/500V

  Halogenfri och flamskyddad kopplingskabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För indragning i rör, ledningskanaler och apparatskåp. Alternativ beteckning H05Z-K Standard HD 22.9 Brandspridningsklass F2 enl. SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. Godkännande CE Miljödeklaration RQ90 --- Se datablad till höger för mer infromation.

 • H05VVH6-F 300/500 V

  Användning Hisskabel, rekommenderas inte för användning utomhus eller vid rumstemperatur under 0 ° C eller över 40 ° C. För anläggningar där den fritt hängande längden inte överstiger 35 meter och färdhastighet inte överstiger 1,6 m/s. Se databladet till höger för teknisk specifikation.

 • 05ZZH6-F 300/500 V

  Användning Hisskabel, rekommenderas inte för användning utomhus. För anläggningar där den fritt hängande längden inte överstiger 35 meter och färdhastighet inte överstiger 1,6 m/s. Se databladet till höger för teknisk specifikation.

 • FE4OTPu ”TUNNELFLEX-R/PUR” 0,6/1(1,2) kV

  Användning Kabel för strömförsörjning av mobil utrustning, med anti vridnings skydd. Kabeln är speciellt lämpad där risken är hög för mekaniska skador, t ex i gruvor och tunnlar. slitstark mantel utmärkt hydrolys resistent. Maximal upprullningshastighet 120 m /min. Standard IEC 60228 (ledare) Brandspridningsklass IEC 60332-1 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Fullt flexibel: -30 ºC Fast installation: -40 ºC Böjningsradie Vid fast montering: 6 x D På kabeltrumma: 10 x D Största tillåtna dragkraft Se datablad. ==== Tabeller hittar du i…

 • FE4OPu ”TUNNELFLEX/PUR” 0,6/1(1,2) kV

  Användning Kabel för strömförsörjning av mobil utrustning. Kabeln är speciellt lämpad där risken är hög för mekaniska skador, t ex i gruvor och tunnlar. Maximal upprullningshastighet 60 m /min. Standard IEC 60228 (ledare) Brandspridningsklass IEC 60332-1 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Fullt flexibel: -30 ºC Fast installation: -40 ºC Böjningsradie Vid fast montering: 6 x D På kabeltrumma: 10 x D Största tillåtna dragkraft Se datablad ==== Tabeller hittar du i databladet till höger.

 • TARMO H07BN4-F 450/750 V LSZH (-50°C – +90°C)

  Användning Halogenfri olje-, väderbeständig anslutningskabel för flyttbara bruksföremål och motorer utomhus, i brand- och explosionsfarliga rum, i våta rum med frätande ämnen och i krävande miljöer, t ex industri och jordbruk. Även för fast installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Lämplig på byggarbetsplatser. Temperaturområde -50° - +90°C. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. ==== Standard SS…

 • FLEXTREME H07RN-F 450/750 V (RDOE)

  Användning En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. ==== Standard SS 424 02 35-4 ==== Brandspridningsklass…

 • DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V (RDOE)

  Användning En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. ==== Standard SS 424 02 35-4 ==== Brandspridningsklass…

 • QWPK 450/750 V

  Användning Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftig nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t ex i industriella och jordbrukstekniska tillämpningar, värmeinstallationer förutsatt att det inte finns risk för kontakt med heta delar eller strålning. Lämplig för inkoppling av elverktyg såsom borrmaskiner och cirkelsågar, även för flyttbara motorer eller maskiner vid byggarbetsplatser, jordbruk och skeppsvarv. Även lämplig för fryshusinstallationer. ==== Standard NEN-EN 50525 HD 22.10 ==== Temperaturområde Max…