Motor- och ställverkskablar

  • PROTOFLEX EMV-FC

    Användning Speciellt för frekvensstyrda AC motorer. För fast installation inomhus i torra, fuktiga och våta miljöer och även utomhus. Även i explosionsfarliga miljöer. Uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation. ==== Brandspridningsklass DIN EN 60332-1-2 ==== Temperaturområde Max tillåten ledartemp. 90 ºC. Max. tillåten kortslutningstemperatur: 250 ºC. Min ledartemp i rörelse: -5 ºC. Fast installation -40 ºC. ==== Böjningsradie Se tabell ==== Brottlast I rörelse: Max 15 N/mm2 Fast installerad: Max 50 N/mm2 ==== Konstruktion Ledare: Koppar, extra mångtrådig klass…

  • PROTOLON NTMCGCWÖU

    Användning 1-ledarkabel i huvudsak för användning i korta längder t.ex. anslutningar i ställverk eller för anslutning mellan mobila transformatorstationer och luftlinjer. Vid förläggning och under drift ska försiktighet mot orimlig mekanisk påverkan iakttagas. ==== Standard DIN VDE 0250, part 813 ==== Brandspridningsklass VDE 0482, part 332-1-2 IEC 60332-1-2 EN 60332-1-2 ==== Temperaturområde Max tillåten ledartemp. 90 ºC. Max. tillåten kortslutningstemperatur: 250 ºC. Max ledartemp: Fullt flexibel: -25 ºC till +60 ºC. Fast installation -40 ºC till +80 ºC. ==== Godkännande…

  • NSHXAFÖ 1,8/3 kV

    Användning För installation i tåg eller buss såväl som i torra utrymmen. ==== Standard DIN VDE 0250 part 606 DIN VDE 0298 part 3 DIN 57250 part 1 DIN EN 60228 ==== Brandspridningsklass DIN EN 60332-1-2 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Max. tillåten kortslutningstemperatur: 200 ºC. Temperaturområde: för lagring: -40 °C - +90 °C i drift: -25 °C - +70 °C ==== Godkännande V ==== Min böjningsradie Fast: 6xD Rörlig: 10xD ==== Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig…