Maskinkablar

  • DATAX-FLEX LiYCY 300/500 V

    Användning Styrkabel för bland annat styrutrustning, produktionslinjer och robotar då kabeln är väldigt flexibel. Speciellt lämpad där EMC-kraven är höga. Kabeln är ej oljeresistent. ==== Standard VDE 0812 ==== Brandspridningsklass IEC 60332-1-2 ==== Temperaturområde Max tillåten ledartemperatur: 80 °C Fullt flexibel: -5/60 °C Lägsta temperatur vid installation: -5 °C ==== Böjningsradie Se tabell ==== Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5 Isolering: PVC Partmärkning: Siffror och en grön/gul Skärm: Förtenta koppartrådar Mantel: PVC, grå ==== Artikel data…