Kran- och conveyerkablar

 • SPREADERFLEX YSLTÖ-J 300/500 V

  Användning Basketkabel för kranar och lyftutrustning för inom- och utomhusbruk. Kabeln är resistent mot ozon, UV, fukt samt olja enligt DIN VDE 0473, del 811-2-1, avsnitt 10. Kabel måste installeras så att den faller moturs i uppsamlingskorgen. Högsta driftspänning 318/550 V (AC), eller 413/825 V (DC). Högsta hanteringshastighet 160 m/min. ==== Standard Baserad på DIN VDE 0250 och GOST-R. ==== Temperaturområde Max ledartemp fullt flexibel: -20 ºC till +60 ºC. Fast installation -20 ºC till +60 ºC. Max tillåten ledartemp.…

 • PROTOLON (N)TSCGEWÖU

  Användning Flexibel mellanspänningskabel för upphaspling men även för släpkedjor. Kabeln är konstruerad för att klara ständigt förändrade dynamiska laster. Kabeln tål hög mekanisk stress som orsakas av upprullning och nötning som kan förväntas när kabel släpas efter maskiner. Huvudsakligen avsedd för rörlig utrustning, som snabbgående containerkranar, lastkranar och stora rörliga grävskopor. Även för applikationer som DIN VDE 0168 och 0118 stöder. Både ovan jord och i gruvor. Ozon-, UV-, och fuktbeständig. ==== Standard DIN VDE 0250, part 813 ==== Temperaturområde…

 • PLANOFLEX NGFLGÖU Flatkabel 300/500 V

  Användning En flat flexibel kraft- och styrkabel. För användning som conveyer-kabel för anslutning av rörliga maskindelar eller verktygsmaskiner, där de mekaniska påkänningarna är stora. Klarar frekvent bockning med små böjningsradier. Riktvärdet för max hanteringshastighet är 180 m/min. Högsta tillåtna driftspänning 0,7/1,2 kV (AC), eller 0,9/1,8 kV (DC). ==== Standard DIN VDE 0250, del 809 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Omgivningstemperatur fast: -50 till +80 °C rörlig: -35 till +80 °C Max. tillåten kortslutningstemperatur: 250 ºC. ====…

 • CORDAFLEX (SMK) 0,6/1 kV

  Användning En högflexibel hasplingsbar anslutningskabel för höga eller mycket höga mekaniska påkänningar, t ex för anslutning av flyttbar utrustning, i gruvor ovan eller under jord. Även för användning där DIN VDE 0168 och 0118 tillåter. UV-, ozon- och fuktbeständig. Max hanteringshastighet 240 m/min. ==== Standard DIN VDE 0250, part 814 ==== Temperaturområde Max ledartemp fullt flexibel: -35 ºC till +80 ºC. Fast installation -50 ºC till +80 ºC. Max tillåten ledartemp. 90 ºC. Max. tillåten kortslutningstemperatur: 250 ºC. ==== Godkännande…