Kraftstyrkablar

 • EQLR Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Kabeln är väl lämpad för installationer där yttre elektriska störningar befaras. ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1A7Z1-U ==== Standard SS 424 03 21 Konstruktions och provningsstandard CENELEC HD 627 Part 4 Sction C-1 Harmoniserad konstruktionsstandard CENELEC HD 604 Halogenfria material SS-EN 60754-1,…

 • EQFR-EMC Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål. Kopparskärmen har 100% täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation. Se databladet till höger för teknisk specifikation.

 • EQFR Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål. ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1C7Z1-U ==== Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar -…

 • FQLR-X 300/500V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. Aluminiumbandet vidhäftar ej mot yttermanteln för enklare installation vid EMC anslutning. Speciellt lämplig där yttre elektriska störningar befaras. Alternativ beteckning SE-N05Z1A7Z1-R Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 Brandspridningsklass F3 enligt SS 424…

 • FQFR Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål. ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1C4Z1-R ==== Standard SS 424 03 21   Konstruktions och provningsstandard CENELEC HD 627 Part 4 Sction C-1   Harmoniserad konstruktionsstandard CENELEC HD 604   Halogenfria material SS-EN 61034-1, -2   Röktäthet…

 • FQQR Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll-, manöver- och signaländamål. ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1Z1-R ==== Standard SS 424 03 21   Konstruktions och provningsstandard CENELEC HD 627 Part 4 Sction C-1   Harmoniserad konstruktionsstandard CENELEC HD 604   Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2   Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2  …

 • EQQR Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus, även upphängd på bärlina. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll-, manöver- och signaländamål. ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1Z1-U ==== Standard SS 424 03 21   Konstruktions och provningsstandard CENELEC HD 627 Part 4 Sction C-1   Harmoniserad konstruktionsstandard CENELEC HD 604   Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2   Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2  …