Kraftkablar 72.5 kV

  • AXLJ-TTCL TSLF 36/60(72,5) kV

    Användning Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls. Alternativ beteckning SE-N60XC7A5T5E-AR AXLLJ TT ==== Standard IEC 60840 ==== Brandspridningsklass F1 enligt SS 424 14 75 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Miljödeklaration AXLJ-TTCL TSLF ==== Stötspänning…