Kraftkablar 52 kV

  • AXLJ-TTCL TSLF 26/45(52)kV

    Användning Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls. ==== Alternativ beteckning SE-N45XC7A5T5E-AR ==== Standard IEC 60840 ==== Brandspridningsklass Ej tillämpligt ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Miljödeklaration AXLJ-TTCL TSLF ==== Stötspänning 250 kV ==== Böjningsradie Vid…