Kraftkablar 24 kV

 • AXALJ-TT 12/20(24) kV

  Användning Vår nya mellanspänningskabel AXALJ-TT är precis som sin föregångare totaltät. Radiell vattentätning genom ett aluminiumlaminat limmat mot manteln och längsvattentätning med svällband. Förändringarna består i att skärmen är uppbyggd av runda aluminiumledare, svällband istället för svällgarn samt att kabeln kompletterats med två stycken starka rivtrådar för enklare och säkrare avmantling. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och…

 • AXLJ-RMF 12/20(24) kV

  Användning AXLJ-RMF är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är mycket lämplig för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion även de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. För att underlätta avmantling har kabeln dessutom kompletterats med två stycken rivtrådar. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7E-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M ==== Brandspridningsklass Ej tillämpligt ==== Temperaturområde I kontinuerlig…

 • AXLJ-TT 12/20(24) kV (3-led) – UTGÅTT

  Användning AXLJ-TT är en treledarkabel framtagen för ersättning av oisolerad luftledning utomhus. Kabeln är i första hand utvecklad för nedplöjning i mark, men klarar tack vare sin robusta konstruktion de påfrestningar som uppstår vid sjöförläggning i insjöar utan strömmande vatten och vid begränsat djup. Kabeln är tvär- och längsvattentät genom konstruktionen med svällgarn och aluminiumlaminat som är limmat mot yttermanteln. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7A5T5E-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M alt. HD 620…

 • AXQJ-RMF 12/20(24) kV – UTGÅTT

  Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kabeln är i första hand utvecklad för förläggning inomhus, tunnlar etc. Kabeln kan förläggas utomhus och i mark. Plöjning rekommenderas ej. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7Z1-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) SS-EN 50268-2 (röktäthet) ==== Brandspridningsklass F4 enligt SS 424…

 • AXLJ-TTCL TSLF 12/20(24) kV

  Användning Enledare, distributionskabel för användning utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark/vatten. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Nedplöjningsbar. Yttermanteln är förseedd med ett ledande skikt vilket möjliggör mantelprovning efter förläggning innan kabelschakten återfylls. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7A5T5E-AR ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section K and M ==== Brandspridningsklass F1 enligt SS 424 14 75 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0…

 • AXQJ-TT TSLI 12/20(24) kV – UTGÅTT

  Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Distributionskabel för användning inomhus och utomhus i 3-fas förband. Förläggning i rör och mark. Kabeln är både radiellt- och längsvattentät. Plöjning rekommenderas ej. ==== Alternativ beteckning SE-N20XC7A5Z1-AR ==== Standard CENELEC HD 620 Part 10 Section K och M CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) ==== Brandspridningsklass F4 enligt SS 424…

 • AXLJ-RMF-KOMBI 12/20(24) kV

  Användning AXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. AXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 90 meter. ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M ==== Brandspridningsklass F1 enligt SS 424 14 75 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Miljödeklaration AXLJ-RMF-KOMBI ==== Stötspänning…

 • FXLJ-RMF-KOMBI 12/20(24) kV

  Användning FXLJ-RMF-KOMBI är en treledarkabel framtagen för installation hängande i stolpar. Kabeln kan även användas för nedplöjning i mark och för sjöförläggning. FXLJ-RMF-KOMBI har normal spännvidd 70 meter och maximal spännvidd 80 meter. ==== Standard SS 424 14 16 CENELEC HD 620 Part 10 Section M ==== Brandspridningsklass F1 enligt SS 424 14 75 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Miljödeklaration FXLJ-RMF-KOMBI ==== Stötspänning…