Kraftkablar 1 kV

 • RQQ Pure 1kV

  Halogenfri, flamskyddad och dubbelisolerad anslutningskabel, för utomhus- och inomhusinstallationer. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Rekommenderas för användning i telekommunikationscentra, kraftverk, omkopplare och som batterikabel. Uppfyller kraven för jord- och kortslutningssäker kabel. ==== Alternativ beteckning RZ1-K ==== Standard IEC 60502-1 Konstruktionsstandard UNE 21123 Part 4 Konstruktionsstandard CENELEC HD 604 Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet ==== CPR klass Dca-s2d2a2 ==== Temperaturområde Max. temperatur vid drift: 90…

 • FXQJ Pure 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC. ==== Alternativ beteckning N1XC7Z1-R ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 3 section…

 • FXQJ-EMC Pure 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Kopparskärmen har 100 % täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation. ==== Alternativ beteckning N1XCZ1-R N1XCZ1-S ==== Standard CENELEC HD 604 Part 5 Section D och…

 • AXQJ Pure Fullskärm 0,6/1 kV

  Användning Kabel som är speciellt utvecklad för 4- och 5-ledar system. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekomenderas polyetenmantlad kabel. ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 5 Section P CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva…

 • AXQJ Pure 0,6/1 kV

  Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kraftkabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. ==== Alternativ beteckning SE-N1XCZ1-AS ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 3 Section L CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva…

 • EXQJ Pure 0,6/1 kV

  61Användning Halogenfri (och således PVC-fri) brandklassad kabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. ==== Alternativ beteckning SE-N1XCZ1-U ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 3 Section L CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning…

 • ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV

  Användning Mjuk och flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. ==== Alternativ beteckning ES-N1XV-K 1 kV ==== Standard UNE 21 123, part 2 ==== CPR klass Ej klassad ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Godkännande ==== Miljödeklaration ACEFLEX ==== Halogenfritt och CPR godkänt alternativ ACEFLEX Pure ==== Böjningsradie 5 x D ==== Konstruktion…

 • ACEFLEX COM PURE

  Användning Halogenfri, flexibel hybridkabel för både kraftmatning och styrfunktion. Lämplig för elbilsladd. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, CPR klass Dca-s2d2a1 Miljödeklaration Byggvarubedömningen: Bedömd SundaHus: Bedömd Standard SS 424 02 19-6 Konstruktionsstandard SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar – Brandegenskaper…

 • ACEFLEX Pure 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. ==== Alternativ beteckning ES-N1XZ1-K 1 kV ==== Standard UNE 21123 Part 4 Konstruktionsstandard IEC 60502-1 Konstruktionsstandard SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger ==== CPR klass Dcas2d2a2 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp:…

 • FR-N1XV-U/-R 0,6/1 kV

  Användning Kraftkabel med PVC-mantel och kopparledare. Öppen fast förläggning utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. På yttermanteln finns en färgmärkning i form av en rand ”IrisTech”, vilken indikerar ledarens area. Färgranden kan tas bort om så önskas. ==== Alternativ beteckning -U: EXK 1 kV (klass 1) -R: FXK 1 kV (klass 2) ==== Miljö SundaHus - Bedömd ==== Standard IEC 60502-1 NF C 32-321 HD 308 S2 (färgmärkning av ledare) ==== CPR klass Ej klassad ====…

 • SE-N1XZ1 0,6/1 kV

  Användning Oskärmad, halogenfri kraftkabel med rivtråd för lätt avmantling, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel. Ur ett ergonomiskt perspektiv är SE-N1XZ1 det optimala valet då den är mer flexibel och lättare att skala än det mer robosta alternativet, SE-N1XE. Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus. Lämplig för plöjning. ==== Alternativ beteckning -U: EXQ 1 kV -R: FXQ 1 kV -AR: AXQ 1 kV -AS: AXQ 1 kV ==== Standard SS 424 14 18 (i tillämpliga delar) CENELEC HD…

 • SE-N1XE-AR Light 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning. För att underlätta avmantling har kabeln kompletterats med rivtråd. ==== Alternativ beteckning -AR: AXL 1 kV (klass 2) ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 5 Section O ==== Brandspridningsklass Ej tillämpligt ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Godkännande ==== Miljödeklaration…