Kraftkablar 1 kV

 • RQQ Pure 1kV

  Halogenfri, flamskyddad och dubbelisolerad anslutningskabel, för utomhus- och inomhusinstallationer. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Rekommenderas för användning i telekommunikationscentra, kraftverk, omkopplare och som batterikabel. Uppfyller kraven för jord- och kortslutningssäker kabel. ==== Alternativ beteckning RZ1-K ==== Standard IEC 60502-1 Konstruktionsstandard UNE 21123 Part 4 Konstruktionsstandard CENELEC HD 604 Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet ==== CPR klass Dca-s2d2a2 ==== Temperaturområde Max. temperatur vid drift: 90…

 • FXQJ Pure 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Vid EMC-krav väljs lämpligen FXQJ-EMC. ==== Alternativ beteckning N1XC7Z1-R ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 3 section…

 • FXQJ-EMC Pure 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekommenderas polyetenmantlad kabel. Kopparskärmen har 100 % täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid en rätt utförd installation. ==== Alternativ beteckning N1XCZ1-R N1XCZ1-S ==== Standard CENELEC HD 604 Part 5 Section D och…

 • AXQJ Pure Fullskärm 0,6/1 kV

  Användning Kabel som är speciellt utvecklad för 4- och 5-ledar system. Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas, men vid plöjning rekomenderas polyetenmantlad kabel. ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 5 Section P CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva…

 • AXQJ Pure 0,6/1 kV

  Halogenfri, flamskyddad och självslocknande vid brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Kraftkabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. Den koncentriska skärmen innebär ökad personsäkerhet för både installatör och anläggningsägare. ==== Alternativ beteckning SE-N1XCZ1-AS ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 3 Section L CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva…

 • EXQJ Pure 0,6/1 kV

  61Användning Halogenfri (och således PVC-fri) brandklassad kabel. Avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark/vatten. I ställverks- och explosionsfarliga rum. Kan med försiktighet nedplöjas. ==== Alternativ beteckning SE-N1XCZ1-U ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 3 Section L CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning…

 • ACEFLEX RV-K 0,6/1 kV

  Användning Mjuk och flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. ==== Alternativ beteckning ES-N1XV-K 1 kV ==== Standard UNE 21 123, part 2 ==== CPR klass Ej klassad ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Godkännande ==== Miljödeklaration ACEFLEX ==== Halogenfritt och CPR godkänt alternativ ACEFLEX Pure ==== Böjningsradie 5 x D ==== Konstruktion…

 • ACEFLEX Pure 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri flexibel kraft- och installationskabel för öppen fast förläggning, inom- och utomhus, i rör samt mark, dock ej i explosionsfarliga rum. ==== Alternativ beteckning ES-N1XZ1-K 1 kV ==== Standard UNE 21123 Part 4 Konstruktionsstandard IEC 60502-1 Konstruktionsstandard SS-EN 60754-1, -2 Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2 Röktäthet SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger ==== CPR klass Dcas2d2a2 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp:…

 • FR-N1XV-U/-R 0,6/1 kV

  Användning Kraftkabel med PVC-mantel och fåtrådig kopparledare. Öppen fast förläggning utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. På yttermanteln finns en färgmärkning i form av en rand ”IrisTech”, vilken indikerar ledarens area. Färgranden kan tas bort om så önskas. ==== Alternativ beteckning -U: EXK 1 kV (klass 1) -R: FXK 1 kV (klass 2) ==== Miljö SundaHus - Bedömd ==== Standard IEC 60502-1 NF C 32-321 HD 308 S2 (färgmärkning av ledare) ==== CPR klass Ej klassad ====…

 • SE-N1XZ1 0,6/1 kV

  Användning Oskärmad, halogenfri kraftkabel med rivtråd för lätt avmantling, vanligen använd som distributionskabel, serviskabel. Ur ett ergonomiskt perspektiv är SE-N1XZ1 det optimala valet då den är mer flexibel och lättare att skala än det mer robosta alternativet, SE-N1XE. Används för fast förläggning i luft, mark eller vatten utomhus. Lämplig för plöjning. ==== Alternativ beteckning -U: EXQ 1 kV -R: FXQ 1 kV -AR: AXQ 1 kV -AS: AXQ 1 kV ==== Standard SS 424 14 18 (i tillämpliga delar) CENELEC HD…

 • SE-N1XE-AR Light 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning. För att underlätta avmantling har kabeln kompletterats med rivtråd. ==== Alternativ beteckning -AR: AXL 1 kV (klass 2) ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 5 Section O ==== Brandspridningsklass Ej tillämpligt ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Godkännande ==== Miljödeklaration…

 • SE-N1XE-U/-R/-AS 0,6/1 kV

  Användning Halogenfri kabel. Öppen fast förläggning, utomhus, i rör samt mark/vatten, dock ej i explosionsfarliga rum. Mycket lämplig för nedplöjning. ==== Alternativ beteckning -U: EXL 1 kV -R: FXL 1 kV -AS: AXL 1 kV ==== Standard SS 424 14 18 CENELEC HD 603 Part 5 Section O ==== Brandspridningsklass Ej tillämpligt ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -20 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Godkännande ==== Miljödeklaration SE-N1XE -U/-AU, -R/-AR…