Kablar för användning i vatten

  • Potaflex 0,6/1 kV

    Produktbeskrivning Högflexibel dricksvattenkabel för dränkbara pumpar. För utomhusbruk, lämplig för permanent nedsänkning i vatten i upp till 100 meter. ==== Brandspridningsklass Brandspridningsklass - Ej tillämpligt ==== Godkännande KTW certifikat K94379 för kontakt med dricksvatten. ==== Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5 Isolering: PVC Partmärkning: 3-led: grön/gul, blå, brun 4-led: grön/gul, brun, svart, grå Yttermantel PE, ljusblå Märkexempel: DRAKA POTAFLEX DRINKING WATER CABLE 0,6/1kV 3G1,5MM² ==== Temperaturområde Temperatur vid installation [°C] Lägsta temperatur vid förläggning 0°C Högsta tillåtna…

  • TML-ROUND 450/750 V

    Användning En högflexibel kabel lämpad för användning i dricksvatten och för industriellt bruk. Kan användas ned till ett djup på 400 m. Även lämplig som anslutningskabel i torra, fuktiga miljöer eller utrymmen där kabeln ofta utsätts för vattenspolning. ==== Standard DIN VDE 0298, part 300 IEC 60245 HD 22.16 Dricksvatten testad enligt KTW och ACS. ==== Temperaturområde Max yttemperatur: - i vatten max. 40°C - i vatten max. 60°C, men med förkortad livslängd - fritt fast förlagd i luft -40…