Installationskablar

 • FQ Pure 450/750 V

  Halogenfri fåtrådig kopplingskabel, avger inga korrosiva gaser och har låg röktäthet vid brand. Lämpar sig för indragning i rör, ledningskanaler och som kopplingskabel i apparatskåp. Finns även i tvinnat utförande. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus. Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö             ==== Alternativ beteckning H07Z1-R ==== Standard SS 424 02 31-15 ==== CPR Brandklass Dcas2d2a2 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning -10 ºC, under…

 • FQ-TVINNAD Pure 450/750 V

  Halogenfri fåtrådig kopplingskabel som är tvinnad. Förenklar indragning i rör och ledningskanaler. Kablarna är lämpliga vid elsanering, då tvinningen reducerar magnetiska fält. (Förläggs kablarna i skärmade rör reduceras även elfältet.) Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus. Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö             ==== Alternativ beteckning Tvinnad H07Z1-R ==== Standard SS 424 02 31-15 HD 21.15 ==== CPR Brandklass Dcas2d2a2 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur vid förläggning…

 • EXQ Pure 300/500 V

  Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal…

 • EQLQ Tube Pure 450/750 V

  Användning Halogenfri, skärmad installationskabel för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. För kabel lämplig för EX-miljö, rekommenderas EQLQ Filled Pure. Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö…

 • EQLQ Filled Pure 450/750 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad installationskabel, lämplig för EX-miljö. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. Fyllnadsmassan gör kabeln gastät och bättre lämpad för installation med förskruvning, exempelvis i miljö med hög IP-klassning. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV-skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis…

 • EQLQ Com Pure 450/750 V

  Användning Halogenfri och skärmad hybridkabel med både kraft- och styrfunktion för smarta installationer, så som DALI-styrning och elbilsladdning. För fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen ska skyddas mot direkt UV-ljus i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Styrparet är individuellt tvinnat och skärmat med aluminiumband samt tvinnad biledare av förtent koppar. Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö             ==== Standard…

 • QLO Pure 300/500 V

  Installationskabel för öppen förläggning inomhus i torra miljöer. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö             ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1A5Z1-U ==== Standard SS 424 02 19 -2  – Konstruktionsstandard CENELEC HD 604 – Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2 – Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2 – Röktäthet SS-EN 50575 – Brandegenskaper* *Kraft-,…

 • FXQ Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Speciellt lämplig där en smidig kabel krävs och/eller där små vibrationer kan uppträda. Inom- och utomhusbruk, dock ej i mark eller vatten. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus…

 • FQLQ Pure 450/750 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Lämpar sig för fast förläggning inom- och utomhus, i rör, kanal, i eller under puts, samt upphängd i bärlina. Får förläggas i mark om kabeln förses med ett extra skydd mot mekanisk åverkan. UV-skyddad för utomhusbruk i Norden. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i…

 • FK Tvinnad svart/orange 450/750 V

  Användning Kabel för tillfällig eldragning till belysning under byggnationer. Kabeln är tvinnad vilket förenklar indragning i rör eller ledningskanaler. Ledarisoleringen skall skyddas mot direkt UV-ljus. Inomhus Utomhus Öppen Dold i rör/kanal UV-skyddad Ex-miljö             ==== Alternativ beteckning Tvinnad H07V-R ==== Standard SS 424 02 31-3 ==== CPR-klass Ej klassad ==== Temperaturområde Max temperatur vid drift 70 ºC Temperatur vid installation [°C] Lägsta temperatur vid förläggning -10 ºC, under 0 ºC skall försiktighet iakttagas. ==== Godkännande ====…

 • Buddy

  Lika enkelt som det är att dra ut kabeln ur vår förpackning Buddy, lika enkelt är det att snurra tillbaka den. Denna stryktåliga kompis älskar alla väder och skyddar effektivt kabeln från smuts och damm. Speciellt lämpad för servicemontörer och butiksförsäljning. Vilka produkter som finns tillgängliga i Buddy hittar du i broschyren. För mer information om kablar, se datablad för respektive produktfamilj.

 • Drum Buddy

  Den optimala hjälpredan bland gropar, lera och byggskräp - Drum Buddy - gör efterlängtad comeback! Med en förbättrad konstruktion kan du hantera dina kabeltrummor utan att ryggen tar stryk och enkelt byta kabeltrumma på egen hand. Du känner igen den kraftiga konstruktionen från föregångaren, men behöver inte längre en adapter när du väljer en trumma i en annan storlek. Samma pålitlige vän - bara något bättre! Produkt Trumstorlek Vikt (kg) E-nummer Drum Buddy Max. K6 24 1652593