Installation

 • QLO-Pure 300/500 V

  Installationskabel för öppen förläggning inomhus i torra icke brand- eller explosionsfarliga lokaler. Ledarisoleringen i parterna är UV skyddade, men det rekommenderas ändå att de skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1A5Z1-U ==== Standard SS 424 02 19 -2  – Konstruktionsstandard CENELEC HD 604 – Halogenfria material SS-EN 60754-1, -2 – Korrosiva gaser SS-EN 61034-1, -2 – Röktäthet SS-EN 50575 – Brandegenskaper* *Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning…

 • ELAQBY-S Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. I första hand för fast förläggning inomhus, har en flexiblare skärm än ELAQBY. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. Behövs kabel för markförläggning, välj ELAQBY. ==== Standard SS 424 16 51 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar…

 • ELAQBY-S 100 V – UTGÅTT

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. I första hand för fast förläggning inomhus, har en flexiblare skärm än ELAQBY. Lämplig för signalöverföring i data- och telesignalanläggningar. Som matarledning i brandlarmsanläggningar används röd kabel. Behövs kabel för markförläggning, välj ELAQBY. ==== Standard SS 424 16 51 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) ==== Brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14…

 • EQFR-EMC Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål. Kopparskärmen har 100% täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation. Se databladet till höger för teknisk specifikation.

 • EQFR-EMC 300/500V – UTGÅTT

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål. Kopparskärmen har 100% täckning och har låg kopplingsimpedans och uppfyller EMC-direktivet vid rätt utförd installation. Se databladet till höger för teknisk specifikation.

 • EQFR Pure 300/500 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål. ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1C7Z1-U ==== Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar -…

 • EQFR 300/500 V – UTGÅTT

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. Fast förläggning inom- och utomhus. Även upphängd på bärlina samt i jord eller vatten. Yttermanteln är UV-skyddad för utomhusbruk i norden. För kontroll- manöver- och signaländamål. ==== Alternativ beteckning SE-N05Z1C7Z1-U ==== Standard SS 424 03 21 CENELEC HD 627 Part 4 Section C-1 IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) ==== Brandspridningsklass F3 enligt SS 424 14 75…

 • FLQQBR Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLQQBR är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll. ==== Alternativ beteckning SE-N00EZ1-R ==== Standard IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger ==== CPR…

 • FLQQBR 100 V – UTGÅTT

  Användning Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLQQBR är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll. ==== Alternativ beteckning SE-N00EZ1-R ==== Standard IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) ==== Brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur…

 • FLAQQBR Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLAQQBR är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Signalparen har en skärm av aluminiumfolie som ger ett skydd mot elektromagnetisk störning. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll. ==== Alternativ beteckning SE-N00EAZ1-R /-U ==== Standard IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar…

 • FLAQQBR 100 V – UTGÅTT

  Användning Halogenfri och flamskyddad signalkabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. FLAQQBR är en kombinerad spänningsmatning- och signalkabel för fast förläggning inomhus. Signalparen har en skärm av aluminiumfolie som ger ett skydd mot elektromagnetisk störning. Kabeln är avsedd att användas i system för passerkontroll. ==== Alternativ beteckning SE-N00EAZ1-R /-U ==== Standard IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) ==== Brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1…

 • ELQYB Pure 100 V

  Användning Halogenfri och flamskyddad kabel. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig (underlättar utrymning) och ej skadlig för elektronisk utrustning. För anslutning av sensorer i brandlarmsanläggningar. ==== Standard SS 424 16 16 CENELEC HD 604 (halogenfria mtrl) IEC 60754-1, -2 (korrosiva gaser) IEC 61034 (röktäthet) SS-EN 50575 Kraft-, styr-, tele- och datakablar - Brandegenskaper - Kablar för allmän användning i byggnadsverk där krav på egenskaper vid brand föreligger ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 70 ºC. Lägsta kabeltemperatur…