Gruvkablar

  • FE4OTPu ”TUNNELFLEX-R/PUR” 0,6/1(1,2) kV

    Användning Kabel för strömförsörjning av mobil utrustning, med anti vridnings skydd. Kabeln är speciellt lämpad där risken är hög för mekaniska skador, t ex i gruvor och tunnlar. slitstark mantel utmärkt hydrolys resistent. Maximal upprullningshastighet 120 m /min. Standard IEC 60228 (ledare) Brandspridningsklass IEC 60332-1 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Fullt flexibel: -30 ºC Fast installation: -40 ºC Böjningsradie Vid fast montering: 6 x D På kabeltrumma: 10 x D Största tillåtna dragkraft Se datablad. ==== Tabeller hittar du i…

  • FE4OPu ”TUNNELFLEX/PUR” 0,6/1(1,2) kV

    Användning Kabel för strömförsörjning av mobil utrustning. Kabeln är speciellt lämpad där risken är hög för mekaniska skador, t ex i gruvor och tunnlar. Maximal upprullningshastighet 60 m /min. Standard IEC 60228 (ledare) Brandspridningsklass IEC 60332-1 Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Fullt flexibel: -30 ºC Fast installation: -40 ºC Böjningsradie Vid fast montering: 6 x D På kabeltrumma: 10 x D Största tillåtna dragkraft Se datablad ==== Tabeller hittar du i databladet till höger.

  • PROTOMONT(M+) (N)SHOEU-J 0,6/1(1,2) kV

    Användning För anslutning av utrustning som används i gruvor och liknande. Kabeln är konstruerad för att klara ständigt förändrade dynamiska laster, såsom upprullning vid borrning. Kabeln tål hög mekanisk stress som kan uppkomma vid av- och upprullning och den svåra nötning som kan förväntas när kabeln släpas efter maskiner . PROTOMONT (M +) är lämplig både upprullning på trumma och monospiral upprullning. Maximal upprullningshastighet 120 m /min. ==== Standard Baserad på DIN VDE 0250 del 812 ==== Brandspridningsklass F2 enligt…