Brandresistenta kablar

 • FP200 GOLD 300/500 V

  Användning Brandresistent, halogenfri kabel, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Vanlig i brandlarmsystem, nödbelysning och i övriga larmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Skärmad kabel med biledare i samma storlek som fasledarna. ==== Standard BS 7629-1 BS EN 61034-2 ==== Brandresistens EN 50200 / IEC 60331-2 (>90 min…

 • Firetuf FRHF-EMC 0,6/1 (1,2) kV

  Användning Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Används i anläggningar där kraftmatning måste fungera såväl under som efter brand. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. Har dessutom förstärkt EMC-skärm. ==== Alternativ beteckning FI-N1XCZ1-R/-S ==== Standard HD 604-5D (i tillämpliga delar) IEC 60502-1 IEC 60754-1, -2 IEC…

 • Firetuf FRHF 450/750 V

  Användning Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Lämpar sig för installationer där det finns krav på funktion under och efter brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och alarmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. ==== Alternativ beteckning FI-N07XZ1-R ==== Standard IEC 60502-1 (i tillämpliga delar) IEC…

 • Firetuf FRHF 300/500 V

  Användning Brandresistenta, halogenfria kablar, där högsta krav ställs på driftsäkerhet under som efter brand (testade mot de högsta kraven för brandresistens). Lämpliga för både inom- och utomhusbruk om kabeln skyddas mot direkt solljus. Lämpar sig för installationer där det finns krav på funktion under och efter brand i t ex nödbelysning, brandlarmsystem och alarmsystem. Rökutveckling vid händelse av brand är liten, genomsynlig och ej skadlig för elektronisk utrustning. ==== Alternativ beteckning FI-N05XZ1-U ==== Standard IEC 60502-1 (i tillämpliga delar) IEC…