Anslutningskablar

 • TARMO H07BN4-F 450/750 V LSZH (-50°C – +90°C)

  Användning Halogenfri olje-, väderbeständig anslutningskabel för flyttbara bruksföremål och motorer utomhus, i brand- och explosionsfarliga rum, i våta rum med frätande ämnen och i krävande miljöer, t ex industri och jordbruk. Även för fast installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Lämplig på byggarbetsplatser. Temperaturområde -50° - +90°C. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. ==== Standard SS…

 • FLEXTREME H07RN-F 450/750 V (RDOE)

  Användning En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. ==== Standard SS 424 02 35-4 ==== Brandspridningsklass…

 • DRAKAFLEX H07RN-F 450/750 V (RDOE)

  Användning En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är av medelsvår karaktär, i torra, fuktiga eller explosionsfarliga utrymmen, utomhus, t.ex. i jordbrukets driftsbyggnader och för tillfälliga installationer på byggarbetsplatser. Även för installation i tillfälliga byggnader och arbetsbodar. Användning upp till 1000 V AC är tillåten för fast skyddad installation (i elrör eller apparater) och för inkoppling av hissmotorer och liknande. Högsta tillåtna likspänning är 742/1238 V DC. ==== Standard SS 424 02 35-4 ==== Brandspridningsklass…

 • QWPK 450/750 V

  Användning Halogenfri högflexibel väder- och oljebeständig anslutningskabel speciellt lämpad där kabeln utsätts för kraftig nötande och slitande belastning. För användning i torra, fuktiga eller blöta miljöer, t ex i industriella och jordbrukstekniska tillämpningar, värmeinstallationer förutsatt att det inte finns risk för kontakt med heta delar eller strålning. Lämplig för inkoppling av elverktyg såsom borrmaskiner och cirkelsågar, även för flyttbara motorer eller maskiner vid byggarbetsplatser, jordbruk och skeppsvarv. Även lämplig för fryshusinstallationer. ==== Standard NEN-EN 50525 HD 22.10 ==== Temperaturområde Max…

 • DRAKAFLEX H05RN-F & RDO/05RN-F 300/500 V

  Användning En högflexibel olje- och väderbeständig anslutningskabel, för lätta flyttbara bruksföremål där risken för mekanisk skada är liten. Lämplig för permanent användning utomhus. ==== Standard SS 424 02 35-4 ==== Brandspridningsklass F2 enl. SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 60 ºC. Kabeln är flexibel ner till -25 ºC ==== Godkännande ==== Miljödeklaration DRAKAFLEX ==== Böjningsradie 6 x ytterdiameter ==== Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5 Isolering:…

 • TP90 300/500 V

  Användning Flat flexibel anslutningskabel för lätt drift i torra lokaler. För anslutning av halogenlampor, downlights, etc. Max ledartemperatur 90°C. ==== Standard HD 21.5 I T D och EN 50363-5 (EI5), IEC 60502-1 ==== Brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 90 ºC. Lägsta hanteringstemperatur +5 °C. ==== Godkännande ==== Miljödeklaration TP90 ==== Böjningsradie Utan belastning: 6 x D ==== Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig förtent koppar enl. SS-EN…

 • H05VV-F (RKK) 300/500 V

  Användning H05VV-F (RKK): Rund anslutningskabel för normal drift, t ex i bostäder, kök och kontor; även i fuktiga lokaler för anslutning av t ex tvättmaskiner, torktumlare och kylskåp. Olämplig för permanent utomhusanvändning, eller där risk för skador p g a värme föreligger. Kabeln skall skyddas mot direkt UV-ljus som kan uppkomma exempelvis i belysningsarmaturer och ljusskyltar. ==== Alternativ beteckning RKK ==== Standard SS 424 02 31-5 ==== Brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265…

 • H03VVH2-F & H03VV-F (SKX & SKK) 300/300 V

  Användning H03VVH2-F (SKX): Flat anslutningskabel med fintrådig kopparledare för lätt drift i torra lokaler, t ex i kök och på kontor. För anslutning av lätt bärbara apparater som radioapparater, bords- och golvlampor, kontorsmaskiner, m m. Olämplig där risk för skador p g a värme föreligger. Kommer kabeln att utsättas för omfattande böjning och/eller vridning rekommenderas en kabel med runt tvärsnitt. H03VV-F (SKK): Rund anslutningskabel, i övrigt samma som ovan. ==== Alternativ beteckning SKK/SKX ==== Standard SS 424 02 31-5 ====…

 • ARCOFLEX H01N2-D 100 V

  Användning Flexibel olje- och väderbeständig svetskabel. För användning där de mekaniska påfrestningarna är höga, i torra och fuktiga utrymmen, inom- och utomhus. ==== Standard SS 424 02 35-6 ==== Brandspridningsklass F2 enligt SS 424 14 75 samt IEC 60332-1 och SS-EN 50265 ==== Temperaturområde I kontinuerlig drift max. ledartemp: 85 ºC Kabeln är flexibel ner till -25 ºC. ==== Godkännande ==== Miljödeklaration ARCOFLEX H01N2-D ==== Böjningsradie 5 x ytterdiameter ==== Konstruktion Ledare: Extra mångtrådig koppar enl. IEC 60228 klass 5…